Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 721 - 750 kokonaismäärästä 890
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Sertralin Hexal 50, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-23

PL

Resepti

Sertralin Krka 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-12

PL

Resepti

Sertralin Orion 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-09-12

PL

Resepti

Sertralin Pfizer 50, 100 mg tabletti SPC 2019-10-10

PL

Resepti

Sertralin ratiopharm (ent. Sertralin Teva) 50, 100 mg tabletti SPC 2019-07-17

PL

Resepti

Sertralin Teva (ent. Sertralin ratiopharm) 50, 100 mg tabletti SPC 2013-12-18

PL

Resepti

Sertraline Accord 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-09-11

PL

Resepti

Sevofluran Baxter 100 prosenttinen inhalaatiohöyry, neste SPC 2019-03-21

PL

Resepti

Sevorane inhalaatiohöyry SPC 2019-02-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sifrol - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sinemet 12.5 mg-50 mg, 25 mg-100 mg tabletti SPC 2018-08-24

PL

Resepti

Sinemet Depot 50 mg-200 mg depottabletti SPC 2017-09-21

PL

Resepti

Sinmelan 5 mg-ml, 25 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-05-15.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sixmo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Skudex 25 mg - 27 mg tabletti SPC 2019-09-06

PL

Resepti

Skudexa 75 mg-25 mg rakeet oraaliliuosta varten SPC 2019-09-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Slenyto - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Slorex 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-29

PL

Resepti

Sojourn 100 % inhalaatiohöyry, neste, SPC 2020-02-04.docx Uusi

PL

Resepti

Solazin 5 mg 10 mg 15 mg 20 mg tabletti suussa hajoava SPC 2011-01-10

PL

Resepti

Somnor 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-04-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Spravato - EMA: EPAR PI
suomi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Stalevo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Stella 10 mg tablettti, kalvopäällysteinen SPC 2018-07-11

PL

Resepti

Stemetil 5 mg tabletti SPC 2017-08-28

PL

Resepti

Stesolid 2 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2018-08-31

PL

Resepti

Stesolid 5 mg-annos ja 10 mg-annos peräruiskeliuos SPC 2019-09-18

PL

Resepti

Stesolid 5 mg-annos peräruiskeliuos SPC 2017-12-19

PL

Resepti

Stesolid Novum 5 mg-ml injektioneste SPC 2020-02-04 Uusi

PL

Resepti

Stesolid Prefill 5 mg-ml peräruiskeliuos SPC 2018-08-29

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |  Seuraavat 30   >