Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 181 - 210 kokonaismäärästä 890
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Effentora - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Eldepryl 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2017-12-11

PL

Resepti

Eletriptan Alternova 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2017-11-20

PL

Resepti

Eletriptan Mylan 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-09-04

PL

Resepti

Eletriptan Orion 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2018-02-12

PL

Resepti

Elvanse 20 mg, 30 mg, 40mg, 50mg, 60mg, 70mg kapseli, kova SPC 2019-11-15

PL

Resepti

Elvanse Adult 30, 50, 70mg kapseli, kova SPC 2018-06-12

PL

Resepti

Emerpand 4.6 mg-24h, 9,5 mg-24h, 13,3 mg-24h depotlaastari SPC 2016-02-29.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Emgality - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Emla 25 mg-g + 25 mg-g emulsiovoide SPC 2017-10-31

PL

Resepti/itsehoito

Emla laastari SPC 2019-10-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Entacapone Orion - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Entacapone Orion Pharma 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-11-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Entacapone Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Epidyolex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Epistatus 10 mg liuos suuonteloon SPC 2019-02-05.doc

PL

Resepti

Equasym Retard 10, 20, 30, 40, 50, 60 mg depotkapseli, kova SPC 2018-08-29

PL

Resepti

Escitalopram Accord 10, 20 mg tabletti SPC 2019-07-25

PL

Resepti

Escitalopram Actavis 5, 10, 15, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-23

PL

Resepti

Escitalopram Krka 5, 10, 15, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-30

PL

Resepti

Escitalopram Navamedic (ent. Escitalopram Aspen) 5, 10, 15, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-09

PL

Resepti

Escitalopram Orion 5, 10, 15, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-08-05

PL

Resepti

Escitalopram ratiopharm 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-12-10

PL

Resepti

Escitalopram Sandoz 5, 10, 15, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-09

PL

Resepti

Esketamine Kalceks_5 mg-ml, 25 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2019-09-25.doc

PL

Resepti

Esketamine Orifarm 5 mg-ml, 25 mg-ml injektio- infuusioneste, liuos SPC 2019-06-27.docx

PL

Resepti

Esliva 700 mg lääkelaastari SPC 2018-05-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Exelon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fampyra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fentanyl 50 mikrog-ml injektioneste, liuos SPC 2019-11-13

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |  Seuraavat 30   >