Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 811 - 840 kokonaismäärästä 890
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Tramium 150 mg depotkapseli SPC 2013-09-26.doc

PL

Resepti

Tramium 200 mg depotkapseli SPC 2013-09-26

PL

Resepti

Trampalgin 37.5.-325 mg tabletti SPC 2019-06-20

PL

Itsehoito

Treo poretabletti SPC 2018-10-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trevicta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Trilaham 5, 25, 50, 100, 200 mg dispergoituva tabletti SPC 2004-06-14

PL

Resepti

Trilandia 5, 25, 50, 100, 200 mg dispergoituva tabletti SPC 2004-06-14

PL

Resepti

Trileptal 150, 300, 600 mg tabletti SPC 2019-01-04

PL

Resepti

Trileptal 60 mg-ml oraalisuspensio SPC 2020-01-16

PL

Itsehoito

Triplo 500 mg-50 mg poretabletti SPC 2019-03-15

PL

Resepti

Triptyl 10 mg, 25 mg, 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-11-06

PL

Resepti

Truxal 15 mg, 25 mg, 50 mg tabletti SPC 2014-08-18

PL

Resepti

Ubistesin 40 mg-ml-5 mikrog-ml injektioneste SPC 2016-01-12

PL

Resepti

Ubistesin Forte 40 mg-ml-10 mikrog-ml injektioneste SPC 2016-01-12

PL

Resepti

Ubistesin Mild 40 mg-ml + 2.5 mikrog-ml injektioneste, liuos SPC 2019-07-10

PL

Resepti

Ultiva 1 mg, 2 mg, 5 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi injektio-infuusionestettä varten, liuos SPC 2018-08-29

PL

Resepti

Ultracain D-Suprarenin 40 mg-ml + 5 mikrog-ml injektioneste SPC 2017-02-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Valdoxan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Valeriamed yö-natt tabletti, päällystetty SPC 2016-09-19

PL

Resepti

Valproat Life Medical 100 mg-ml injektio-infuusioneste SPC 2019-09-09

PL

Resepti

Valproat Sandoz 300, 500 mg depottabletti SPC 2018-12-18

PL

Resepti

Venlafaxin Krka 37.5, 75, 150 mg depotkapseli kova SPC 2019-07-19

PL

Resepti

Venlafaxin Orion 37.5, 75, 150 mg depotkapseli, kova SPC 2019-08-08

PL

Resepti

Venlafaxin Ratiopharm 37.5, 75, 150 mg depotkapseli SPC 2019-07-30

PL

Resepti

Venlafaxine Bluefish 150 mg depotkapseli SPC 2019-07-31

PL

Resepti

Venlafaxine Bluefish 75 mg depotkapseli SPC 2019-07-31

PL

Resepti

Venorion 37.5 mg, 75 mg, 150 mg depotkapseli, kova SPC 2019-08-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vimpat - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Voxra 150, 300 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2018-03-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vyndaqel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |  Seuraavat 30   >