Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 601 - 630 kokonaismäärästä 890
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pregabalin Zentiva k.s. - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prialt - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pro-Epanutin 75 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2020-01-29 Uusi

PL

Resepti

Profast 10, 20 mg-ml injektio-infuusioneste SPC 2019-03-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prometax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Propofol Primex 10 mg-ml injektio-infuusioneste, emulsio SPC 2019-08-09

PL

Resepti

Propofol Primex 20 mg-ml injektio-infuusioneste, emulsio SPC 2019-08-13

PL

Resepti

Propofol-Lipuro 10 mg-ml injektio-infuusioneste, emulsio SPC 2019-09-30

PL

Resepti

Propofol-Lipuro 20 mg-ml injektio-infuusioneste, emulsio SPC 2019-09-30

PL

Resepti

Propofol-Lipuro 5 mg-ml injektio-infuusioneste, emulsio SPC 2019-09-30

PL

Resepti

Propolipid 10 mg-ml, 20 mg-ml injektio-infuusioneste, emulsio, esitäytetty ruisku SPC 2018-12-12.doc

PL

Resepti

Propolipid 10 mg/ml, 20 mg/ml injektio-/infuusioneste, emulsio SPC 2018-12-12

PL

Resepti

Quetiapin Hexal 50, 150, 200, 300, 400 mg depottabletti SPC 2019-01-14

PL

Resepti

Quetiapin Krka 50, 200, 300, 400 mg depottabletti SPC 2019-05-17

PL

Resepti

Quetiapin Medical Valley 50, 150, 200, 300, 400 mg depottabletti SPC 2018-10-23

PL

Resepti

Quetiapin Mylan 25, 100, 200, 300 mg tabletti SPC 2019-03-06

PL

Resepti

Quetiapin Orion 25, 100, 200, 300 mg tabletti SPC 2019-01-17.docx

PL

Resepti

Quetiapin ratiopharm 50, 200, 300, 400 mg depottabletti SPC 2018-06-18

PL

Resepti

Quetiapin Sandoz 200, 300, 400 mg depottabletti SPC 2019-01-14

PL

Resepti

Quetiapine Accord 150 mg depottabletti SPC 2019-10-29

PL

Resepti

Quetiapine Accord 200, 300, 400 mg depottabletti SPC 2019-10-18

PL

Resepti

Quetiapine Accord 25, 100, 200, 300 mg tabletti SPC 2019-05-07

PL

Resepti

Quetiapine Accord 50 mg depottabletti SPC 2019-10-18

PL

Resepti

Quetiapine Teva 25,100,200 ja 300 mg tabletti SPC 2018-06-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Qutenza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Rapifen 0.5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-11-13

PL

Resepti

Rasabon 1 mg tabletti SPC 2019-01-28

PL

Resepti

Rasagilin Actavis 1 mg tabletti SPC 2019-10-30.doc

PL

Resepti

Rasagilin Krka 1 mg tabletti SPC 2017-12-13

PL

Resepti

Rasagilin Stada 1 mg tabletti SPC 2019-10-14.docx

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |  Seuraavat 30   >