Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 890
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Atomoxetin Orion 10mg, 18mg, 25mg, 40mg, 60mg, 80mg 100mg kapseli, kova SPC 2019-07-16

PL

Resepti

Atomoxetine Accord 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg kapseli, kova SPC 2019-03-27

PL

Resepti

Atomoxetine Stada 10mg, 18mg, 25mg, 40mg, 60mg, 80mg, 100mg kapseli, kova SPC 2018-07-13.docx

PL

Resepti

Attentin 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2018-06-28

PL

Resepti

Attentin 5 mg tabletti SPC 2018-06-25

PL

Resepti

Aurorix 150, 300 mg tabletti SPC 2014-09-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Axura - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Azilect - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Azona 50 mg kapseli SPC 2018-02-02

PL

Resepti

Betahistin Abbott 16 mg tabletti SPC 2019-07-24.doc Uusi

PL

Resepti

Betahistin Orifarm Generics 8, 16, 24 mg tabletti SPC 2015-10-14

PL

Resepti

Betahistin Ratiopharm (ent. Betahistin Alternova) 8, 16 mg tabletti SPC 2013-07-08

PL

Resepti

Betahistine Abbott 24 mg suussa hajoava tabletti SPC 2019-06-11

PL

Resepti

Betahistine Accord 24 mg tabletti SPC 2019-08-27.doc

PL

Resepti

Betahistine Stada 8 mg, 16 mg, 24 mg tabletti SPC 2019-05-29.doc

PL

Resepti

Betaserc 24 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2019-09-05

PL

Resepti

Betaserc 8 mg, 16 mg, 24 mg tabletti SPC 2018-03-15

PL

Resepti

Bicain Pond Spinal 5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-11-13

PL

Resepti

Bicain Spinal 5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-11-13

PL

Resepti

Biquetan 50, 150, 200, 300, 400 mg depottabletti SPC 2019-03-26

PL

Resepti

Breakyl 200 mikrog, 400 mikrog, 600 mikrog, 800 mikrog, 1200 mikrog, Breakyl Start bukkaalkalvo SPC 2015-01-27

PL

Resepti

Breakyl 200 mikrog, mikrog, 600 mikrog, 800 mikrog, 1200 mikrog, Breakyl Start bukkaalikalvo SPC 2019-05-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Brintellix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Briviact - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Buccolam - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Bunalict 2 mg-0.5 mg, 8 mg-2 mg resoribletti SPC 2019-08-15

PL

Resepti

Bupivacaine Accord 2,5 mg-ml, 5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-03-14.doc

PL

Resepti

Buprefarm 5, 10, 15, 20 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2018-10-12

PL

Resepti

Bupremyl 5 mikrog-tunti, 10 mikrog-tunti, 20 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2019-11-18

PL

Resepti

Buprenorphine Glenmark 5 mikrog-tunti, 10 mikrog-tunti, 20 mikrog-tunti, depotlaastari SPC 2019-02-25

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |  Seuraavat 30   >