Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 481 - 510 kokonaismäärästä 890
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Oramorph 20 mg-ml oraaliliuos kerta-annosampullissa SPC 2019-04-05

PL

Resepti

Oramorph 20 mg-ml oraaliliuos SPC 2019-04-05

PL

Resepti

Oramorph 6 mg-ml oraaliliuos kerta-annos ampullissa SPC 2016-03-04

PL

Resepti

Oraqix geeli ientaskuun SPC 2017-02-15

PL

Resepti

Orfiril 100 mg-ml injektioneste SPC 2018-11-23

PL

Resepti

Orfiril long 150, 300 mg depotkapseli SPC 2018-09-28

PL

Resepti

Orfiril long 500 mg depotrakeet SPC 2018-09-28

PL

Resepti

Oriptan 50mg, 100mg tabletti SPC 2014-03-21

PL

Resepti

Orstanorm 2.5 mg tabletti SPC 2011-12-16

PL

Resepti

Oxamin 15 mg tabletti SPC 2019-12-27

PL

Resepti

Oxanest 10 mg-ml injektioneste SPC 2019-03-18

PL

Resepti

Oxcarbazepin Mylan 150, 300, 600 mg tabletti SPC 2019-01-15

PL

Resepti

Oxcarbazepin Orion 150, 300, 600 mg tabletti SPC 2019-03-11

PL

Resepti

Oxycodone Actavis 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg depottabletti SPC 2019-10-04

PL

Resepti

Oxycodone Kalceks 10 mg-ml, 50 mg-ml injektio-infuusioneste SPC 2019-03-15

PL

Resepti

Oxycodone Orion 10 mg-ml injektio-infuusioneste SPC 2019-03-13

PL

Resepti

Oxycodone Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg depottabletti SPC 2019-12-10

PL

Resepti

Oxycodone ratiopharm 10 mg depottabletti SPC 2019-08-05

PL

Resepti

Oxycodone ratiopharm 20, 40, 80 mg depottabletti SPC 2019-05-21

PL

Resepti

Oxycodone ratiopharm 5 mg depottabletti SPC 2019-05-22

PL

Resepti

Oxycodone Stada 5 mg, 10 mg, 20 mg kapseli SPC 2019-05-03

PL

Resepti

Oxycodone Vitabalans 5 mg ja 10 mg tabletti SPC 2019-11-11

PL

Resepti

Oxycodone-Naloxone Acino 5 mg-2.5 mg, 10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg, 40 mg-20 mg depottabletti SPC 2019-11-27

PL

Resepti

Oxycodone-Naloxone Krka 10 mg- 5 mg, 20 mg- 10 mg, 40 mg-20 mg depottabletti SPC 2019-07-16

PL

Resepti

Oxycodone-naloxone ratiopharm 40 mg-20 mg depottabletti SPC 2019-03-08

PL

Resepti

Oxycodone-Naloxone ratiopharm 5 mg-2,5mg, 10 mg-5mg, 2 mg-10 mg, 30mg-15 mg SPC 2019-03-08

PL

Resepti

Oxycodone-Naloxone Stada 5 mg-2.5 mg, 10 mg - 5 mg, 20 mg-10 mg, 40 mg-20 mg depottabletti SPC 2019-05-16

PL

Resepti

Oxycodone-Naloxone Stada 5 mg-2.5 mg, 10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg, 40 mg-20 mg depottabletti PL 2018-06-07

PL

Resepti

OxyContin 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 120 mg, 160 mg depottabletti SPC 2019-03-27

PL

Resepti

Oxynorm 1 mg-ml, 10mg-ml oraaliliuos SPC 2017-11-16

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |  Seuraavat 30   >