Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 361 - 390 kokonaismäärästä 890
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Mentixa 10, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-06-07

PL

Resepti

Mestinon 10, 60 mg tabletti SPC 2018-11-27

PL

Resepti

Metadon Abcur 10 mg tabletti SPC 2019-02-12

PL

Resepti

Metadon Abcur 20 mg tabletti SPC 2019-02-12

PL

Resepti

Metadon Abcur 40 mg SPC 2019-02-12

PL

Resepti

Metadon Abcur 5 mg tabletti SPC 2019-02-12

PL

Resepti

Metadon Abcur Ab 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2018-05-07.doc

PL

Resepti

Metadon Abcur Ab 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2018-05-07.doc

PL

Resepti

Metadon Nordic Drugs 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 35 mg, 40 mg oraaliliuos SPC 2015-07-05

PL

Resepti

Metadon Nordic Drugs 45 mg, 50 mg, 55 mg, 60 mg, 70 mg, 80 mg, 90 mg, 100 mg, 110 mg, 120 mg oraaliliuos SPC 2014-07-31

PL

Resepti

Methadone Martindale Pharma 2 mg-ml SPC 2019-03-14.doc

PL

Resepti

Methylphenidate Mylan 18, 27, 36, 54 mg depottabletti SPC 2019-10-31

PL

Resepti

Methylphenidate Sandoz 18, 36, 54 mg depottabletti SPC 2019-04-30

PL

Resepti

Methylphenidate Sandoz 27 mg depottabletti SPC 2019-04-30

PL

Resepti

Methylphenidate Stada 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2019-08-26

PL

Resepti

Midazolam Accord 1 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2018-11-05

PL

Resepti

Midazolam Accord 5 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2018-11-05

PL

Resepti

Midazolam Hameln 1 mg-ml ja 5 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2019-02-04

PL

Resepti

Midazolam Orpha 15 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-02-28.doc

PL

Resepti

Migard 2.5 mg tabletti SPC 2017-03-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mirapexin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Mirtagav 15 mg, 30 mg 45 mg tabletti SPC 2010-05-05

PL

Resepti

Mirtamerck 15 mg tabletti SPC 2005-05-11

PL

Resepti

Mirtamerck 30 mg tabletti SPC 2005-05-11

PL

Resepti

Mirtamerck 45 mg tabletti SPC 2005-05-11

PL

Resepti

Mirtazapin Actavis 15 mg, 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-03-12

PL

Resepti

Mirtazapin Hexal 15, 30, 45 mg tabletti SPC 2015-02-27

PL

Resepti

Mirtazapin Krka 15, 30, 45 mg tabletti SPC 2016-02-18

PL

Resepti

Mirtazapin Orion 15, 30, 45 mg suussa hajoava tabletti SPC 2017-12-04

PL

Resepti

Mirtazapin Orion 15, 30, 45 mg tabletti SPC 2017-11-20

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |  Seuraavat 30   >