Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 391 - 420 kokonaismäärästä 890
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Mirtazapin ratiopharm 15 mg, 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-15

PL

Resepti

Mirtazapin ratiopharm 45 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-03-12

PL

Resepti

Mirtazapine Actavis 15, 30, 45 mg tabletti SPC 2006-01-24

PL

Resepti

Mirtazapine STADA 15 mg, 30 mg, 45 mg tabletti SPC 2010-05-28.doc

PL

Resepti

Moclobemid Ratiopharm 150, 300 mg tabletti SPC 2014-08-12

PL

Resepti

Modafinil Orion 100 mg, 200 mg tabletti SPC 2019-07-31

PL

Resepti

Morphin 2 mg-ml injektioneste SPC 2014-12-01

PL

Resepti

Morphin 20 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2014-12-01

PL

Resepti

Morphine Orion 20 mg-ml injektioneste SPC 2018-12-07

PL

Resepti

Morphine Unimedic 1 mg-ml injektioneste SPC 2019-07-18

PL

Resepti

Naldix 50 mg tabletti SPC 2018-01-06

PL

Resepti

Nalpain 10 mg/ml injektioneste SPC 2017-03-14

PL

Resepti

Naltrexon Accord 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-11-13.doc

PL

Resepti

Naltrexon Vitaflo 50 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2016-03-29

PL

Resepti

Naltrexone POA Pharma 50 mg tabletti SPC 2019-03-13

PL

Resepti

Naramig 2.5 mg tabletti SPC 2016-07-21

PL

Resepti

Naratriptan Orifarm 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-01-23.docx

PL

Resepti

Natriumoksibaatti Ascend 500 mg-ml oraaliliuos SPC 2019-08-23.doc

PL

Resepti

Natriumoksibaatti Kalceks 500 mg-ml oraaliliuos SPC 2019-09-06.doc

PL

Resepti

Natriumoxibat Reig Jofre 500 mg-ml oraaliliuos SPC 2019-06-20.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nemdatine - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Neperion 5, 10 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2019-11-04

PL

Resepti

Neulactil 10 mg tabletti SPC 2012-03-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Neupro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Neurontin 300, 400 mg kapseli SPC 2019-04-30

PL

Resepti

Neurontin 600, 800 mg tabletti SPC 2019-04-30

PL

Resepti

Neurotol slow 100, 200, 300 mg tabletti SPC 2019-05-08

PL

Itsehoito

Nicachet 4 mg jauhe suuonteloon SPC 2017-09-07

PL

Itsehoito

Nicorette 10 mg_16 h, 15 mg_16 h, 25 mg_16 h depotlaastari SPC 2018-11-26.doc

PL

Itsehoito

Nicorette 2 mg, 4 mg lääkepurukumi SPC 2016-12-14

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |  Seuraavat 30   >