Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: n


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 217
  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Naglazyme - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Naldix 50 mg tabletti SPC 2018-01-06

PL

Resepti

Nalgesin 220 mg tabletti SPC 2016-08-12

PL

Resepti

Naloxon B. Braun 0.4 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2017-12-07

PL

Resepti

Nalpain 10 mg/ml injektioneste SPC 2017-03-14

PL

Resepti

Naltrexon Accord 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2014-02-07.doc

PL

Resepti

Naltrexon Vitaflo 50 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2016-03-29

PL

Resepti

Naltrexone POA Pharma 50 mg tabletti SPC 2012-10-16

PL

Resepti

Nanocoll 0.5 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2017-06-22

PL

Resepti

Nanogam 100 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2018-10-04 Uusi

PL

Resepti

Nanogam 50 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2018-10-04 Uusi

PL

Resepti

Naprometin 500 mg tabletti SPC 2015-08-17.doc

PL

Resepti

Napromex 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-08-08

PL

Resepti

Naproxen Krka 550 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-02-12

PL

Resepti

Naproxen Orion 250 mg, 500 mg tabletti SPC 2018-07-24

PL

Resepti

Naramig 2.5 mg tabletti SPC 2016-07-21

PL

Resepti

Naropin 2 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos ja 5 mg-ml, 7.5 mg-ml, 10 mg-ml injektioneste. liuos SPC 2017-10-31

PL

Resepti

Nasacort 55 mikrog-annos nenäsumute, suspensio SPC 2018-08-20

PL

Itsehoito

Naso-Ratiopharm 0.5, 1 mg/ml nenäsumute SPC 2016-11-07

PL

Resepti/itsehoito

Nasofan 50 mikrog-annos nenäsumute SPC 2017-05-22

PL

Itsehoito

Nasolin 0.5, 1 mg-ml nenäsumute SPC 2018-06-18 Uusi

PL

Resepti

Nasonex 50 mikrog-annos nenäsumute SPC 2017-07-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Natpar - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Natr Chlorid 9 mg-ml nenätipat SPC 2015-03-30

PL

Resepti

Natrilix 2.5 mg tabletti SPC 2017-04-20

PL

Resepti

Natrilix retard 1.5 mg depottabletti SPC 2018-01-15

PL

Resepti

Natriumbicarbonate Braun 75 mg-ml infuusioneste SPC 2013-11-08

PL

Resepti

Natriumfluoridi Morningside 5 mg-g hammastahna SPC 2018-05-29

PL

Resepti

Natriumklorid Abcur 500 mg tabletti SPC 2014-09-29

PL

Itsehoito

Natriumklorid B. Braun 9 mg-ml infuusioneste SPC 2017-04-11

  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >