Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: q


Valmisteyhteenvedot 1 - 27 kokonaismäärästä 27
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Qaialdo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Qarziba - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Qdenga - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
QINLOCK - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Qlaira tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-31

PL

Resepti

Qsiva 3.75 mg-23 mg, 7.5 mg-46 mg, 11.25 mg-69 mg, 15 mg-92 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2024-05-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Qtern - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Qtern - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Quadramet - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Questran 4 g jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2023-03-29

PL

Resepti

Quetiapin Hexal 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg depottabletti SPC 2022-10-06

PL

Resepti

Quetiapin Krka 50 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg depottabletti SPC 2021-12-10

PL

Resepti

Quetiapin Medical Valley 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg depottabletti SPC 2023-06-13

PL

Resepti

Quetiapin Orion 25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-23

PL

Resepti

Quetiapin ratiopharm 50 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg depottabletti SPC 2022-07-13

Resepti

Quetiapine Accord 150 mg depottabletti SPC 2021-07-01.doc

PL

Resepti

Quetiapine Accord 150 mg depottabletti SPC 2022-12-15

PL

Resepti

Quetiapine Accord 200 mg, 300 mg, 400 mg depottabletti SPC 2022-12-15

Resepti

Quetiapine Accord 200, 300, 400 mg depottabletti SPC 2021-07-01.docx

PL

Resepti

Quetiapine Accord 25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-23

Resepti

Quetiapine Accord 50 mg depottabletti SPC 2021-07-01.doc

PL

Resepti

Quetiapine Accord 50 mg depottabletti SPC 2022-12-15

PL

Resepti

Quetiapine Teva 25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Quinsair - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Quofenix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Qutenza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Quviviq - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi