Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 331 - 360 kokonaismäärästä 890
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Loxentia 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2019-07-12

PL

Itsehoito

Lunixen tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-05-23

PL

Resepti

Lyribastad 25, 50, 75, 100, 150, 200, 225, 300 mg kapseli SPC 2019-04-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lyrica - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Lääkkeellinen ilokaasu AWO 100-prosenttinen lääkkeellinen kaasu SPC 2019-06-06

PL

Resepti

Madopar 100 mg-25 mg depotkapseli SPC 2019-03-20

PL

Resepti

Madopar 100 mg-25 mg ja 200 mg-50 mg tabletit SPC 2019-03-20

PL

Resepti

Madopar Quick 100 mg-25 mg liukeneva tabletti SPC 2019-03-20

PL

Resepti

Marbodin 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-05-02

PL

Resepti

Marbodin 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-12-07

PL

Resepti

Marcain adrenalin 2.5 mg_ml + 5 mikrog_ml, 5 mg_ml + 5 mikrog_ml injektioneste SPC 2017-10-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Marixino (ent. Maruxa) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Matever - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Matrifen 12, 25, 50, 75, 100 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2019-04-23

PL

Resepti

Maxalt 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2018-08-08

PL

Resepti

Maxalt Rapitab 5 mg, 10 mg tabletti, kylmäkuivattu SPC 2018-08-08

PL

Resepti

Mecastrin 2 mg depottabletti SPC 2019-07-23.docx

PL

Resepti

Medikinet 5, 10, 20 mg tabletti SPC 2019-09-26

PL

Resepti

Medikinet CR 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2019-09-26

PL

Resepti

Medipam 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2019-05-29

PL

Resepti

Melatonin Orion 3mg tabletti SPC 2017-05-09

PL

Resepti/itsehoito

Melatonin Vitabalans 3mg ja 5 mg tabletti SPC 2019-01-18

PL

Resepti

Memantin Orion 10, 20 mg tabletti SPC 2018-03-21

PL

Resepti

Memantin Stada 10 mg-ml oraaliliuos SPC 2016-03-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Memantine Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Memantine LEK - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Memantine Merz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Memantine Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Memantine ratiopharm - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Memantine Sandoz 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-08-01

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |  Seuraavat 30   >