Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: s


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 297
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Sabrilex 500 mg rakeet oraaliliuosta varten SPC 2018-05-23

PL

Resepti

Sabrilex 500 mg tabletti SPC 2018-05-23

PL

Resepti

Saizen 5,83 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2018-08-27

PL

Resepti

Saizen 8 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2018-08-27

PL

Resepti

Salagen 5 mg tabletti SPC 2015-11-20

PL

Resepti

Salazopyrin 500 mg tabletti SPC 2013-10-11

PL

Resepti

Salazopyrin EN 500 mg enterotabletti SPC 2013-10-11

PL

Resepti

Salbutamol Sandoz 100 mikrog-annos inhalaatiosumute, suspensio SPC 2017-05-25

PL

Resepti

Salflumix Easyhaler 50_250 ja 50_500 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2018-04-24.doc

PL

Resepti

Salmeson 50 mikrog - 250 mikrog - annos, 50 mikrog - 500 mikrog - annos, inhalaatiojauhe, annosteltu SPC 2018-05-30

PL

Resepti

Salmeterol-Fluticason Orion 25 mikrog-125 mikrog-annos, 25 mikrog-250 mikrog-annos inhalaatiosumute, suspensio SPC 2017-12-12

PL

Resepti

Salmex 50 mikrog-100 mikrog, 50 mikrog-250 mikrog, 50 mikrog-500 mikrog, annos inhalaatiojauhe, annosteltu 2018-01-15.docx

PL

Resepti

Salofalk 1 g peräpuikko SPC 2017-10-31

PL

Resepti

Salofalk 1 g-painallus rektaalivaahto SPC 2017-10-31

PL

Resepti

Salofalk 4 g-60 ml peräruiskesuspensio SPC 2017-10-31

PL

Resepti

Salofalk 500 mg, 1000 mg, 1,5 g, 3 g enterodepotrakeet SPC 2017-10-31

PL

Resepti

Salvacyl 11.25 mg injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2016-12-09

PL

Resepti

Sammibi 1 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2017-02-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Samsca - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sancuso - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sandimmun 50 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2015-07-22

PL

Resepti

Sandimmun Neoral 25, 50, 100 mg kapseli SPC 2015-07-22

PL

Resepti

Sandimmun Neoral oraaliliuos SPC 2015-07-22

PL

Resepti

Sandostatin 50, 100, 500 mikrog-ml injektioneste SPC 2018-02-09

PL

Resepti

Sandostatin LAR 10 mg, 20 mg, 30 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten SPC 2016-05-12

PL

Resepti

Sativex sumute suuonteloon SCP 2018-11-28 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Savene - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Saxenda - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Scandonest 30 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2015-03-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Scenesse - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >