Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: z


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 142
  1  2  3  4  5  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Za_test - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zaditen 0.25 mg-ml silmätipat SPC 2016-03-11

PL

Resepti

Zaditen 0.25 mg-ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa SPC 2015-04-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zalasta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zaltrap - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zalviso - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zanidip 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2019-02-28

PL

Resepti

Zanipress 10mg-10mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2017-09-11

PL

Resepti

Zanipress 20 mg - 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-02-02

PL

Resepti

Zanipress 20mg-10mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2017-09-11

PL

Resepti

Zanosar 1 g kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2018-07-31

PL

Resepti

Zantac 15 mg-ml oraaliliuos SPC 2019-05-03

PL

Resepti

Zantac 150 mg poretabletti SPC 2019-05-03

PL

Resepti

Zantac 150, 300 mg tabletti SPC 2019-05-03

PL

Resepti

Zarelle 75 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-12-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zarzio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zavedos 1 mg-ml injektioneste SPC 2018-04-16

PL

Resepti

Zavedos 5 mg kapseli SPC 2018-07-17

PL

Resepti

Zavedos injektiokuiva-aine SPC 2018-04-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zavesca - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zavicefta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zebinix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zeclar 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-02-20

PL

Resepti

Zeclar 50 mg-ml rakeet oraalisuspensiota varten SPC 2018-02-20

PL

Resepti

Zeclar 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-02-20

PL

Resepti

Zeclar OD 500 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2018-02-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zeffix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zejula - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zelboraf - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zeldox 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg kapseli SPC 2019-06-28

  1  2  3  4  5  |  Seuraavat 30   >