Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 751 - 780 kokonaismäärästä 890
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Stilnoct 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-11-29 Uusi

PL

Resepti

Strattera 10, 18, 25, 40, 60, 80, 100 mg kapseli SPC 2015-05-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Suboxone - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Subutex 2 mg, 8 mg resoribletti SPC 2019-02-09

PL

Resepti

Sufenta 5 mikrog-ml injektioneste, liuos SPC 2019-11-04

PL

Resepti

Sufenta Forte 50 mikrog-ml injektioneste, liuos SPC 2019-11-04

PL

Resepti

Sufentanil-Hameln 5 mikrog-ml injektio-/infuusioneste, liuos SPC 2019-11-20

PL

Resepti

Sufentanil-Hameln 50 mikrog-ml injektio-/infuusioneste, liuos SPC 2019-11-20

PL

Resepti

Sumatriptan Accord 50, 100 mg tabletti SPC 2018-11-02

PL

Resepti

Sumatriptan Sandoz 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2015-02-16

PL

Resepti

Sumatriptan Teva 50, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2014-03-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sunosi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Suprane inhalaatiohöyry, neste SPC 2018-11-19

PL

Resepti

Suprium 200 mg tabletti SPC 2020-01-24

PL

Resepti

Suprium 50 mg kapseli SPC 2020-01-24

PL

Resepti

Surmontil 25 mg tabletti SPC 2017-02-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sycrest - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Takipril 20 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-10-17.doc Uusi

PL

Resepti

Tanonalla 5-2.5 mg, 10-5 mg, 20-10 mg, 30-15 mg, 40-20 mg SPC 2019-10-08

PL

Resepti/itsehoito

Tapin 25 mg plus 25 mg lääkelaastari SPC 2018-11-14

PL

Resepti

Tapin 25 mg-g + 25 mg-g emulsiovoide SPC 2015-04-17

PL

Resepti

Targiniq 10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg depottabletti SPC 2018-09-17

PL

Resepti

Targiniq 2.5 mg-1.25 mg, 15 mg-7.5 mg, 30 mg-15 mg depottabletti SPC 2018-09-17

PL

Resepti

Targiniq 5 mg-2.5 mg, 40 mg-20 mg depottabletti SPC 2018-09-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tasmar - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tecfidera - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tegretol 100, 200 mg tabletti, Tegretol 20 mg-ml oraalisuspensio SPC 2018-03-26

PL

Resepti

Tegretol Retard 200, 400 mg depottabletti SPC 2018-03-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tegsedi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Temesta 1 mg tabletti SPC 2019-01-18

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |  Seuraavat 30   >