Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 691 - 720 kokonaismäärästä 890
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Ropivacaine BioQ 2 mg-ml infuusioneste, liuos, antovälineistö SPC 2019-04-17.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rxulti - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sabrilex 500 mg rakeet oraaliliuosta varten SPC 2019-12-13

PL

Resepti

Sabrilex 500 mg tabletti SPC 2019-12-13

PL

Resepti

Salagen 5 mg tabletti SPC 2019-04-09

PL

Resepti

Sativex sumute suuonteloon SPC 2019-04-23

PL

Resepti

Scandonest 30 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2018-11-28

Itsehoito

Sedix tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-11-30

PL

Itsehoito

Sedonium tabletti SPC 2015-06-09

PL

Itsehoito

Sefitude tabletti, päällystetty SPC 2018-11-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Selincro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sendolor 1 mg-ml, 10 mg-ml, 20 mg-ml infuusioneste SPC 2019-05-13 Uusi

PL

Resepti

Sendolor 1 mg-ml, 10 mg-ml, 20 mg-ml injektioneste SPC 2019-05-13.doc Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Senstend - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sepram 10, 20, 30, 40 mg tabletti SPC 2019-06-20

PL

Resepti

Septocaine 40 mg-ml + 5 mikrog-ml injektioneste, liuos SPC 2017-05-03

PL

Resepti

Septocaine Forte 40 mg-ml + 10 mikrog-ml injektioneste, liuos SPC 2017-05-03

PL

Resepti

Serdolect 4, 12, 16, 20 mg tabletti SPC 2016-04-06

PL

Resepti

Serenase 1, 10 mg tabletti SPC 2019-05-20

PL

Resepti

Serenase 2 mg-ml oraaliliuos SPC 2019-05-20

PL

Resepti

Serenase 5 mg-ml injektioneste SPC 2019-09-06

PL

Resepti

Serenase Depot 50, 100 mg-ml injektioneste SPC 2019-03-20

PL

Resepti

Seromex 10 mg liukeneva tabletti SPC 2019-07-16

PL

Resepti

Seromex 20 mg kapseli kova SPC 2019-07-16

PL

Resepti

Seromex 20 mg liukeneva tabletti SPC 2019-07-16

PL

Resepti

Seronil 10, 60 mg tabletti SPC 2019-08-11

PL

Resepti

Seronil 20 mg kapseli SPC 2019-08-11

PL

Resepti

Seroquel 25, 100, 150, 200, 300 mg tabletti SPC 2018-07-10

PL

Resepti

Seroquel Prolong 50, 150, 200, 300, 400 mg depottabletti SPC 2018-07-10

PL

Resepti

Seroxat 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-06-26

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |  Seuraavat 30   >