Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 890
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Antabus 200 mg poretabletti SPC 2018-01-18

PL

Resepti

Apogo PEN 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2018-11-21

PL

Resepti

Apomorphine Pharmascope 5 mg-ml infuusioneste, liuos esitäytetty ruisku SPC 2019-10-31 Uusi

PL

Resepti

Apydan 300 mg tabletti SPC 2018-09-10

PL

Resepti

Apydan 600 mg tabletti SPC 2018-09-10

PL

Resepti

Ardinex 200 mg-30 mg tabletti, SPC 2019-10-22 Uusi

PL

Resepti

Ardinex 400 mg-30 mg tabletti SPC 2019-10-22 Uusi

PL

Resepti

Aricept 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-16 Uusi

PL

Resepti

Aricept Evess 5 mg, 10 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2018-06-26

PL

Resepti

Aripiprazol Aristo 15 mg, 30 mg tabletti SPC 2019-12-18

PL

Resepti

Aripiprazol Krka 5mg, 10 mg, 15 mg, 30 mg tabletti SPC 2019-08-06.doc

PL

Resepti

Aripiprazol STADA 1 mg-ml oraaliliuos SPC 2019-05-10

PL

Resepti

Aripiprazol STADA 10 mg, 15 mg suussa hajoavat tabletti SPC 2019-08-02

PL

Resepti

Aripiprazol STADA 5 mg, 10 mg, 15 mg, 30 mg tabletti SPC 2019-05-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aripiprazole Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Aripiprazole Accord Healthcare 5 mg, 10 mg , 15 mg, 30 mg tabletti SPC 2019-10-30

PL

Resepti

Aripiprazole Avansor 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg tabletti SPC 2019-07-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aripiprazole Mylan Pharma (ent. Aripiprazole Pharmaten) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Aripiprazole Orion 5, 10, 15, 30 mg tabletti SPC 2019-05-27.doc

PL

Resepti

Aripiprazole ratiopharm 5mg, 10 mg, 15 mg, 30 mg tabletti SPC 2019-05-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aripiprazole Sandoz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aripiprazole Zentiva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Arlevert 20 mg-40 mg tabletti SPC 2017-05-12

PL

Resepti

Armoneve 2.5 mg-1.25 mg, 15 mg-7.5 mg, 30 mg-15 mg depottabletti SPC 2019-08-08

PL

Resepti

Armoneve 5 mg-2.5 mg, 10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg, 40 mg-20 mg depottabletti SPC 2019-08-08

PL

Itsehoito

ASA-ratiopharm 50 mg enterotabletti SPC 2020-01-20 Uusi

PL

Itsehoito

Aspirin 500 mg tabletti SPC 2015-09-25

PL

Itsehoito

Aspirin Zipp 500 mg rakeet SPC 2015-09-25

PL

Resepti

Atarax 2 mg-ml siirappi SPC 2017-02-21

PL

Resepti

Atarax 25 mg tabletti SPC 2017-02-21

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |  Seuraavat 30   >