Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 241 - 270 kokonaismäärästä 890
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Gabapentin ratiopharm 300, 400 mg kapseli SPC 2019-04-26

PL

Resepti

Gabapentin Sandoz 300, 400 mg kapseli SPC 2019-03-26

PL

Resepti

Gabapentin Sandoz 600, 800 mg tabletti SPC 2019-10-25

PL

Resepti

Gabrion 300, 400 mg kapseli SPC 2019-04-15

PL

Resepti

Gabrion 600, 800 mg tabletti SPC 2019-04-15

PL

Resepti

Galantamin Krka 8 mg, 16 mg, 24 mg depotkapseli kova SPC 2017-08-21

PL

Resepti

Galantamin Mylan 8, 16, 24 mg depotkapseli SPC 2016-03-07

PL

Resepti

Galantamin Orion 8, 16, 24 mg depotkapseli, kova SPC 2018-07-12

PL

Resepti

Galantamin STADA 8, 16, 24 mg depotkapseli SPC 2017-09-29

PL

Resepti

Galantamine Ratiopharm 8, 16, 24 mg depotkapseli kova SPC 2018-04-25

PL

Itsehoito

Glitinum kapseli SPC 2018-10-17

PL

Resepti

Glycostigmin injektioneste SPC 2018-04-04

PL

Resepti

Halcion 0.25 mg tabletti SPC 2018-03-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hetlioz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Hevicain Spinal Tung 5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-08-21.doc

PL

Resepti

Hydantin 100 mg tabletti SPC 2018-12-20

PL

Resepti

Hydofon 50 mg-ml-injektio-infuusioneste SPC 2019-07-30.doc

PL

Resepti

Hydromorphone Kalceks 2 mg-ml, 10 mg-ml, 20 mg-ml, 50 mg-ml injektio-infuusioneste SPC 2018-12-17.doc

PL

Resepti

Hydroxyzine Orifarm 25 mg tabletti, kalvopällysteinen SPC 2019-06-14

PL

Itsehoito

Hyperiforce Nova tabletti SPC 2012-01-25

PL

Resepti

Imigran 10, 20 mg-annos nenäsumute SPC 2015-01-14

PL

Resepti

Imigran 12 mg-ml injektioneste SPC 2018-10-24

PL

Resepti

Imigran Radis 50, 100 mg tabletti SPC 2016-03-16

PL

Resepti

Imovane 5 mg ja 7,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-03-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Inbrija - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Inovelon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Insomin 5 mg tabletti SPC 2018-05-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Instanyl - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Invega - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Isofluran Baxter inhalaatiohöyry SPC 2018-11-19

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |  Seuraavat 30   >