Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 571 - 600 kokonaismäärästä 890
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Paroxetin Orion 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-08-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
PecFent - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Penthrox 99,9 % 3 ml inhalaatiohöyry SPC 2018-10-25

PL

Resepti

Pentiro 50-12.5-200 mg, 100-25-200 mg, 150-37.5-200 mg, 175-43.75- 200 mg, 200-50-200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-11-01 Uusi

PL

Resepti

Pentocur injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-09-06

PL

Resepti

Peratsin 2 mg, 4 mg ja 8 mg tabletti, päällystetty SPC 2013-06-05

PL

Resepti

Peratsin Dekanoaatti 108 mg-ml injektioneste SPC 2017-08-18

PL

Resepti

Pertriptyl 2 mg-25 mg, 4 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-02-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Peyona - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Pinex 24 mg-ml oraaliliuos SPC 2019-06-25

PL

Resepti/itsehoito

Pinex 250, 500 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2019-05-29

PL

Itsehoito

Pinex strawberry-vanilla 250 mg rakeet SPC 2019-07-01 Uusi

PL

Itsehoito

Pinex strawberry-vanilla 500 mg rakeet SPC 2019-07-01 Uusi

PL

Resepti

Pramipexol Stada 0.088 mg, 0.18 mg, 0.35 mg, 0.7 mg tabletti SPC 2019-08-02

PL

Resepti

Pramipexol Stada 0.26 mg, 0.52 mg, 105 mg, 1.57 mg, 2.10 mg, 2.62 mg, 3.15 mg depottabletti SPC 2019-05-27.docx Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pramipexole Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pramipexole Orion 0.088 mg, 0.18 mg, 0.35 mg, 0.7 mg, 1.1 mg tabletti SPC 2017-10-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pramipexole Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pregabalin 1A Farma 25, 50, 75, 100, 150, 200, 225, 300 mg kapseli SPC 2019-08-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pregabalin Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pregabalin Krka 25, 50, 75, 100, 150, 200, 225, 300 mg kapseli SPC 2019-11-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pregabalin Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pregabalin Mylan Pharma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pregabalin Orion 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 mg kapseli SPC 2019-06-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pregabalin Pfizer - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pregabalin ratiopharm 25, 50, 75, 100, 150, 200, 225, 300 mg kapseli SPC 2019-06-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pregabalin Sandoz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pregabalin Sandoz GmbH - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pregabalin Stada 25, 75, 150, 225, 300 mg kapseli SPC 2018-01-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pregabalin Zentiva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |  Seuraavat 30   >