Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: r


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 232
  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti/itsehoito

Rabeprazol Krka 10, 20 mg enterotabletti SPC 2020-02-24

PL

Resepti

Rabies-Imovax injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten SPC 2019-01-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Raloxifene Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Rameam 5 mg- 5mg, 5 mg-10 mg, 10 mg- 5 mg ja 10 mg-10 mg kovat kapselit SPC 2019-09-13.doc

PL

Resepti

Ramipril Hexal 1.25, 2.5, 5, 10 mg tabletit SPC 2019-01-13

PL

Resepti

Ramipril Orion 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2019-07-15

PL

Resepti

Ramipril ratiopharm 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2020-07-30.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ranexa (ent. Latixa) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ranitidin Mylan 150 mg tabletti SPC 2019-09-25

PL

Resepti/itsehoito

Ranixal 150 mg poretabletti SPC 2019-11-07

PL

Resepti

Ranixal 150, 300 mg tabletti SPC 2019-06-10

PL

Itsehoito

Ranixal 150, 300 mg tabletti SPC OTC 2019-06-10

PL

Resepti

Ranoprin 40 mg ja 80 mg tabletti SPC 2019-08-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rapamune - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Rapibloc 20 mg-2 ml injektiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2017-07-26

PL

Resepti

Rapibloc 300 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2020-09-17 Uusi

PL

Resepti

Rapibloc 300 mg, infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2020-03-17.docx

PL

Resepti

Rapifen 0.5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-11-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rapilysin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rapiscan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Rasabon 1 mg tabletti SPC 2019-01-28

PL

Resepti

Rasagilin Actavis 1 mg tabletti SPC 2019-10-30.doc

PL

Resepti

Rasagilin Krka 1 mg tabletti SPC 2017-12-13

PL

Resepti

Rasagilin Stada 1 mg tabletti SPC 2020-07-21.docx

PL

Resepti

Rasagiline Accord 1 mg tabletti SPC 2019-03-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rasagiline Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rasagiline ratiopharm - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Rasagiline Sandoz 1 mg tabletti SPC 2019-08-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rasilez - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rasilez HCT - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >