Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 890
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Buprenorphine Orion 5, 10, 20 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2018-12-07

PL

Resepti

Buprenorphine ratiopharm 35 mikrog-tunti, 52.5 mikrog-tunti, 70 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2019-12-02 Uusi

PL

Resepti

Buprenorphine ratiopharm depotlaastar 5 mikrog-tunti, 10 mikrog-tunti, 20 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2018-12-17

PL

Resepti

Buprenorphine Sandoz 5 mikrog-tunti, 10 mikrog-tunti, 15 mikrog-tunti, 20 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2019-04-01

PL

Resepti

Buprenorphine Stada 5 mikrog-tunti, 10 mikrog-tunti, 20 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2018-11-14

PL

Resepti

Buprenorphine-Naloxone G.L. Pharma 2 mg- 0,5 mg, 4 mg- 1 mg, 8 mg- 2 mg resoribletti SPC 2019-10-28

PL

Resepti

Buprenorphine-Naloxone Mylan 2 mg-0.5 mg, 8 mg-2 mg resoribletti SPC 2018-09-03

PL

Resepti

Bupropion Accord 300 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2018-11-23

PL

Resepti

Bupropion Orion 150 mg, 300 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2018-12-20

PL

Resepti

Bupropion Sandoz 150 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2019-06-29

PL

Resepti

Burana Comp 200 mg-30 mg, 400 mg-60 mg tabletti SPC 2019-11-29

PL

Resepti

Buspiron ratiopharm (ent. Buspiron Actavis) 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2019-08-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Buvidal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cabaser 1 mg tabletti SPC 2016-10-31.doc

PL

Resepti

Carbamazepine Essential Pharma 250 mg peräpuikko SPC 2019-03-18

PL

Resepti

Carbidopa-Levodopa Fair-Med 12.5 mg+50 mg, 25 mg+100 mg tabletit SPC 2017-06-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Champix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Chirocaine 0.625 mg-ml, 1.25 mg-ml infuusioneste SPC 2019-02-21

PL

Resepti

Chirocaine 2.5 mg-ml, 5 mg-ml, 7.5 mg-ml injektioneste-infuusiokonsentraatti SPC 2019-02-21

PL

Resepti

Cipralex 20 mg-ml tipat, liuos SPC 2019-06-20

PL

Resepti

Cipralex 5, 10, 15, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-06-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Circadin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cisordinol 2 mg, 10 mg ja 25 mg tabletti SPC 2014-01-15

PL

Resepti

Cisordinol Depot 200 mg-ml, 500 mg-ml injektioneste SPC 2014-01-15

PL

Resepti

Cisordinol-Acutard 50 mg-ml injektioneste SPC 2013-05-03

PL

Resepti

Citalopram Orion 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-06-17

PL

Resepti

Citalopram Vitabalans 20, 40 mg tabletti SPC 2019-07-01

PL

Resepti

Citalopram-ratiopharm 10, 20, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-05

PL

Resepti

Citanest Dental Octapressin 30 mg-ml - 0,54 mikrog-ml injektioneste SPC 2014-12-03

PL

Resepti

Clozapine Accord 25,100 ja 200 mg tabletti SPC 2018-11-05

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |  Seuraavat 30   >