Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 890
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Coldrex tabletti SPC 2018-04-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Comtan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Comtess - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Concerta 18, 27, 36, 54 mg depottabletti SPC 2019-10-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Corbilta (ent. Levodopa/Carbidopa/Entacapone Sandoz) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cymbalta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Dacepton 10 mg-ml injektioneste, liuos, sylinteriampulli SPC 2020-02-07 Uusi

PL

Resepti

Dacepton 5 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2020-02-07 Uusi

PL

Resepti

Dehydrobenzperidol 2.5 mg-ml injektioneste SPC 2018-10-22

PL

Resepti

Dentocaine 40 mg-ml- 0.005 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2015-05-21

PL

Resepti

Dentocaine 40 mg-ml- 0.01 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2015-05-21

PL

Resepti

Depolan 10, 30, 60, 100, 200 mg depottabletti SPC 2019-04-02

PL

Resepti

Deprakine 200 mg-ml tipat SPC 2019-11-22

PL

Resepti

Deprakine 300, 500 mg depottabletti SPC 2019-11-22

PL

Resepti

Deprakine 300, 500 mg enterotabletti SPC 2019-11-22

PL

Resepti

Deprakine 400 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2019-11-22

PL

Resepti

Deprakine 60 mg-ml oraaliliuos SPC 2019-11-22

PL

Resepti

Desfluraani Piramal 100 % v-v inhalaatiohöyry SPC 2019-08-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dexdor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dexmedetomidine Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Dexmedetomidine Altan 100 mikrog-ml infuusiokonsentraatti SPC 2019-08-08.docx Uusi

PL

Resepti

Dexmedetomidine Kalceks 100 mikrog-ml infuusiokonsentraatti SPC 2019-10-14.doc

PL

Resepti

Dexmedetomidine Mylan 100 mikrog-ml infuusiokonsentraatti SPC 2019-07-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Diacomit - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Diapam 2 mg-ml oraalisuspensio SPC 2018-08-29

PL

Resepti

Diapam 2, 5, 10 mg tabletti SPC 2018-06-18

PL

Resepti

Diapam 5 mg-ml injektioneste SPC 2002-09-13

PL

Resepti

Diazepam Accord 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2019-03-25

PL

Itsehoito

Disperin 500 mg tabletti SPC 2020-01-27 Uusi

PL

Resepti

Dolatramyl 100 mg, 150 mg, 200 mg depottabletit SPC 2019-10-22

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |  Seuraavat 30   >