Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: m


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 317
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
M-M-RVAXPRO - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
MabThera - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Macrosalb Medi-Radiopharma 2,5 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2023-03-21.docx

PL

Resepti

Madopar 100 mg-25 mg depotkapseli SPC 2022-01-04

PL

Resepti

Madopar 100 mg-25 mg, 200 mg-50 mg tablettti SPC 2022-01-04

PL

Resepti

Madopar Quick 100 mg-25 mg liukeneva tabletti SPC 2022-01-04

PL

Itsehoito

Magnesiamaito 82,5 mg-ml oraalisuspensio SPC 2021-06-08

PL

Itsehoito

Magnesium Diasporal 400 mg jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2023-06-28

PL

Itsehoito

Magnesium Diasporal 400 mg rakeet, annospussi SPC 2023-06-28

PL

Resepti

MaitalonCont 0,02 mg- 3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-12-04.doc

PL

Itsehoito

Makrogoli Orion 12 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2021-08-18

PL

Itsehoito

Makrogoli Orion 6 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2021-08-18

PL

Resepti

Malarone 250 mg- 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-05-01

PL

Itsehoito

Maltofer 100 mg Fe+++ purutabletti SPC 2023-06-07

PL

Itsehoito

Maltofer 50 mg Fe+++ -ml tipat, liuos SPC 2023-05-30

PL

Itsehoito

Malvitona oraaliliuos SPC 2021-10-01

PL

Resepti

Mannitol Baxter Viaflo150 mg-ml, infuusioneste SPC 2021-09-06

PL

Resepti

Mannitol Braun 150 mg-ml infuusioneste SPC 2020-03-13

PL

Resepti

Marbodin 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-14

PL

Resepti

Marbodin 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-14

PL

Resepti

Marcain Adrenalin 2.5 mg-ml+5 mikrog-ml, 5 mg-ml+5 mikrog-ml injektioneste, SPC 2022-12-13

PL

Resepti

Marevan 3 mg, 5 mg tabletti SPC 2021-11-11

PL

Resepti

Marevan 3 mg, 5 mg tabletti SPC 2021-11-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Marixino (ent. Maruxa) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Marzine 50 mg tabletti SPC 2021-11-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Matever - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Matrifen 12, 25, 50, 75, 100 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2024-02-20 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mavenclad - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Maviret - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Maxalt 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2022-01-17

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >