Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet



Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 841 - 870 kokonaismäärästä 890
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Wakix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xadago - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Xanor 0.25, 0,5, 1, 2 mg tabletti SPC 2018-12-04

PL

Resepti

Xanor Depot 0.5, 1, 2 mg depottabletti SPC 2018-12-04

PL

Resepti

Xenazine 25 mg tabletti SPC 2019-09-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xeplion - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xeristar - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Xylocain 100 mg-ml sumute iholle, liuos SPC 2018-06-29

PL

Resepti

Xylocain 2 prosenttinen geeli SPC 2017-10-31

PL

Resepti

Xylocain Dental Adrenalin 20 mg-ml + 12.5 mikrog-ml injektioneste, liuos SPC 2015-08-18.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xyrem - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Yantil depot 100 mg, 150 mg, 200 mg depottabletti SPC 2010-11-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Yentreve - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zalasta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zalviso - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zauton 5 mg, 10 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2019-11-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zebinix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zeldox 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg kapseli SPC 2019-09-30

PL

Resepti

Zeldox 20 mg-ml injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2019-06-28

PL

Resepti

Ziprasidon Krka 20, 40, 60, 80 mg kapseli SPC 2017-08-21

PL

Resepti

Ziprasidon Pfizer 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg kapseli, kova SPC 2019-09-30

PL

Resepti

Zolmistad 2.5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2015-01-16

PL

Resepti

Zolmitriptan Actavis 2,5 mg ja 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2014-11-10

PL

Resepti

Zolmitriptan Actavis 2,5 mg ja 5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2015-09-11

PL

Resepti

Zolmitriptan Sandoz 2,5 mg tabletti SPC 2015-07-23

PL

Resepti

Zolmitriptan Stada 2,5, 5 mg tabletti SPC 2015-01-12

PL

Resepti

Zoloft 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-10

PL

Resepti

Zolpidem Vitabalans 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-03-07

PL

Resepti

Zomig 2.5 mg, 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-07-13

PL

Resepti

Zomig Nasal 2.5 mg-annos, 5 mg-annos nenäsumute SPC 2018-06-22

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |  Seuraavat 30   >