Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: a


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 418
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

A-Pen 500 mg, 1 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2020-02-05

PL

Resepti

Abacavir Accord 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-26

PL

Resepti

Abacavir-Lamivudin Mylan 600 mg-300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-16

PL

Resepti

Abacavir-Lamivudine Accord (ent Iviverz) 600 mg-300 mg tabletti SPC 2019-01-23

PL

Resepti

Abacavir-Lamivudine Sandoz 600 mg-300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-01-18

PL

Resepti

Abacavir-Lamivudine Stada 600-300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-22

PL

Resepti

Abakavir-Lamivudin Mylan Pharma 600 mg-300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-05-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abasaglar - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Abboticin 1 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2020-03-31

PL

Resepti

Abboticin Novum 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abilify - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abilify Maintena - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abraxane - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abseamed - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Absenor 100 mg, 300 mg, 500 mg enterotabletti SPC 2020-07-02

PL

Resepti

Absenor 200 mg-ml tipat, liuos SPC 2020-07-02

PL

Resepti

Absenor 300 mg, 500 mg depottabletti SPC 2020-07-02

PL

Resepti

Absenor 60 mg-ml oraaliliuos SPC 2020-07-02

PL

Resepti

Abstral 100, 200, 300, 400, 600 & 800 mikrog. resoribletti SPC 2019-05-15

PL

Resepti

Acarizax tabletti, kylmäkuivattu, SPC 2020-06-02.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Accofil - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Accupro 5, 10, 20 mg tabletti SPC 2017-08-30

PL

Resepti

Accupro comp 10 mg-12.5 mg, 20 mg-12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-04

PL

Resepti

Aciclovir Accord 25 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2020-06-02

PL

Resepti

Aciclovir Pfizer (ent.Hospira) 25 mg/ml infuusiokonsentraatti liuosta varten SPC 2019-09-20

PL

Resepti

Aciclovir Sandoz 200 mg, 400 mg, 800 mg tabletti SPC 2014-09-02

PL

Resepti/itsehoito

Acidal 20, 40 mg enterokapseli SPC 2018-08-06

PL

Resepti

Acitretin Orifarm 10, 25 mg kapseli SPC 2019-09-26.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aclasta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Aclomed 5 prosenttinen emulsiovoide SPC 2019-12-16

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  |  Seuraavat 30   >