Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: u


Valmisteyhteenvedot 1 - 28 kokonaismäärästä 28
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Ubistesin 40 mg-ml + 5 mikrog-ml injektioneste, liuos, SPC 2023-11-01

PL

Resepti

Ubistesin Forte 40 mg-ml + 10 mikrog-ml injektioneste, liuos, SPC 2023-11-01

PL

Resepti

Ubistesin Mild 40 mg-ml + 2,5 mikrog-ml injektioneste, liuos, SPC 2023-11-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ucedane - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Ulipristal Acetate Stada tableti, kalvopäällysteinen 30 mg SPC 2022-02-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ultibro Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ultiva 1 mg, 2 mg, 5 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi injektio-infuusionestettä varten SPC 2024-06-19 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ultomiris - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ultra Technekow Fm 2.15-43.00 GBq radionuklidigeneraattori SPC 2021-10-25

PL

Resepti

Ultracortenol 5 mg-g silmävoide SPC 2023-07-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ulunar Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Uplizna - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Upstaza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Uptravi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Urizia 6 mg-0.4 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2021-08-01

PL

Resepti

Urokinase medac 10 000 IU injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-03-01

PL

Resepti

Urokinase medac 50 000 IU injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-03-01

PL

Resepti

Urokinase medac 500 000 IU injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-03-01

PL

Resepti

Uromitexan 100 mg-ml injektioneste, liuos, SPC 2021-03-01

PL

Resepti

Uromitexan 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen, SPC 2021-02-01

PL

Resepti

Uromitexan 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen, SPC 2021-02-01

PL

Resepti

Uromitexan Cum Conservans 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-03-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Urorec - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ursochol 250 mg kapseli, kova SPC 2022-04-06

PL

Resepti

Ursosan 250 mg kapseli, kova, SPC 2024-02-01

PL

Resepti

Ursosan 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-10

PL

Resepti

Ursosan 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Uzpruvo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi