Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 211 - 240 kokonaismäärästä 890
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Fentanyl Ethypharm 50 mikrog-ml injektioneste, liuos SPC 2019-08-20.doc

PL

Resepti

Fentanyl Hameln 50 mikrog-ml injektioneste, liuos SPC 2019-08-27

PL

Resepti

Fentanyl Hexal 25, 50, 75, 100 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2013-08-09

PL

Resepti

Fentanyl Ratiopharm 12, 25, 50, 75, 100 mikrog/tunti depotlaastari SPC 2019-04-26

PL

Resepti

Fentanyl Sandoz 12.5, 25, 50, 75 ja 100 mikrog/tunti depotlaastari SPC 2019-04-25

PL

Resepti

Fentanyl Stada 12, 25, 50, 75, 100 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2019-04-08

PL

Itsehoito

Finrexin jauhe SPC 2019-08-30

PL

Resepti

Finrexin Neo jauhe SPC 2019-08-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Firdapse (ent. Zenas) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Flexilev 5 mg-1.25 mg dispergoituva tabletti annostelulaitteeseen SPC 2017-11-20

PL

Resepti

Fluanxol 0,5 mg, 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-03-03

PL

Resepti

Fluanxol 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-03-03

PL

Resepti

Fluoxetin Mylan 20 mg kapseli, kova SPC 2019-07-09

PL

Resepti

Fluoxetine Vitabalans 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-01

PL

Resepti

Fluoxone 20 mg tabletti SPC 2019-08-30

PL

Resepti

Fluvosol 50, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fortacin (ent. Lidocaine/Prilocaine Plethora) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Frisium 10 mg tabletti SPC 2019-12-04

PL

Resepti

Froidir 25, 100 mg tabletti SPC 2017-11-06

PL

Resepti

Frovaptan, 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-11-09

PL

Resepti

Frovatriptan Sandoz 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-08-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fycompa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Gabapentin Accord 300, 400 mg kapseli SPC 2019-05-03

PL

Resepti

Gabapentin Accord 600 mg tabletti SPC 2019-07-31

PL

Resepti

Gabapentin Accord 800 mg tabletti SPC 2019-07-31

PL

Resepti

Gabapentin Actavis (ent. Gabapentin Teva) 600, 800 mg tabletti SPC 2019-04-12

PL

Resepti

Gabapentin Actavis 300, 400 mg kapseli SPC 2019-09-16

PL

Resepti

Gabapentin Aristo (ent. Gabapentin Amneal) 100, 300, 400 mg kapseli SPC 2019-11-27

PL

Resepti

Gabapentin Orion 300, 400 mg kapseli SPC 2019-06-20

PL

Resepti

Gabapentin Orion 600, 800 mg tabletti SPC 2019-06-19

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |  Seuraavat 30   >