Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 631 - 660 kokonaismäärästä 890
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Rasagiline Accord 1 mg tabletti SPC 2019-03-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rasagiline Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rasagiline ratiopharm - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Rasagiline Sandoz 1 mg tabletti SPC 2019-08-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Raxone - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Reagila - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Relert 40 mg tabletti SPC 2018-02-15

PL

Resepti

Remifentanil B. Braun 1 mg, 2 mg, 5 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi injektio-infuusionestettä varten, liuos SPC 2019-10-25.doc

PL

Resepti

Reminyl 4 mg-ml oraaliliuos SPC 2017-03-03

PL

Resepti

Reminyl 8 mg + 16 mg depotkapseli (aloituspakkaus) SPC 2017-03-03

PL

Resepti

Reminyl 8 mg, 16 mg, 24 mg depotkapseli SPC 2017-03-03

PL

Resepti

Requip Depot 2mg, 4mg, 8mg depottabletit SPC 2019-09-17

PL

Resepti

Revia 50 mg tabletti SPC 2011-07-08.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rilutek - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Riluzole Zentiva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Riptanax 12,5 mg tabletti SPC 2018-04-27

PL

Resepti

Rismyl 0,5 mg, 1 mg, 2 mg tabletti SPC 2019-10-03

PL

Resepti

Risperdal 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg tabletti SPC 2019-06-17

PL

Resepti

Risperdal 1 mg-ml oraaliliuos SPC 2018-12-04

PL

Resepti

Risperdal Consta 25 mg, 37.5 mg, 50 mg injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2018-12-04

PL

Resepti

Risperidon Actavis 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg tabletti SPC 2018-08-03

PL

Resepti

Risperidon Krka 0.5 mg, 1 mg, 2 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2018-03-26

PL

Resepti

Risperidon Krka 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2018-03-07

PL

Resepti

Risperidon Krka 3 mg, 4 mg tabletti, suussa hajaova SPC 2018-03-15

PL

Resepti

Risperidon Krka 3 mg, 4 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2009-05-27

PL

Resepti

Risperidon Orion 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-05-10

PL

Resepti

Risperidon Orion 1 mg_ml oraaliliuos SPC 2018-04-24

PL

Resepti

Risperidon ratiopharm 0,25 mg tabletti SPC 2019-05-15

PL

Resepti

Risperidon ratiopharm 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg kalvopäällysteiset tabletti SPC 2017-11-21

PL

Resepti

Risperidon Sandoz 0,5 mg tabletti SPC 2019-11-25 Uusi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  |  Seuraavat 30   >