Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 510
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Candesartan Orion 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg tabletit SPC 2019-09-27

PL

Resepti

Candesartan-Hydrochlorothiazide Krka 8 mg-12,5 mg, 16 mg-12,5 mg, 32 mg-12,5 mg, 32 mg-25 mg tabletit SPC 2018-11-01

PL

Resepti

Candesartan-Hydrochlorothiazide Orion 8 mg-12,5 mg, 16 mg-12,5 mg, 32 mg-12,5 mg, 32 mg-25 mg tabletti SPC 2018-11-06

PL

Resepti

Candestad 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg tabletti SPC 2016-06-01

PL

Resepti

Candestad Comp 16 mg_12,5 mg tabletti SPC 2019-04-04

PL

Resepti

Candexetil 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg tabletti SPC 2019-09-23

PL

Resepti

Candexetil Comp 32 mg-12,5 mg, 32 mg-25 mg tabletit SPC 2019-02-12

PL

Resepti

Candexetil Comp 8 mg-12.5 mg, 16 mg-12.5 mg tabletti SPC 2019-02-12

PL

Resepti

Captomin 12.5 mg tabletti SPC 2001-05-07

PL

Resepti

Cardace 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2019-05-05

PL

Resepti

Cardace Comp 2.5 mg-12.5 mg tabletti SPC 2019-03-29

PL

Resepti

Cardiol 12.5mg, 25mg tabletti SPC 2017-06-22

PL

Resepti

Cardiostad 5, 10, 20 mg tabletti SPC 2019-10-04

PL

Resepti

Cardizem 60 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-04-20

PL

Resepti

Cardizem Retard 90, 120, 180 mg depottabletti SPC 2018-04-20

PL

Resepti

Carvedilol Hexal 3.125 mg, 6.25 mg, 12.5 mg, 25 mg, 50 mg tabletti SPC 2019-02-11

PL

Resepti

Carvedilol Orion 6,25mg 12,5mg 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-07-12.docx

PL

Resepti

Carvedilol STADA 3,125 mg, 6,25 mg, 12,5 mg ja 25 mg tabletti SPC 2019-11-29

PL

Resepti

Carveratio 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg tabletti SPC 2019-10-02

PL

Resepti

Catapresan 150 mikrog tabletti SPC 2018-04-09

PL

Resepti

Catapresan 150 mikrog-ml injektioneste SPC 2017-08-28

PL

Resepti

Celiprolol Vitabalans 200, 400 mg tabletti SPC 2017-05-05.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cholestagel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cholib - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
CoAprovel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Copalia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Copalia HCT - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Coprenessa 4mg_1,25 mg tabletti SPC 2019-09-04

PL

Resepti

Coprenessa 8 mg-2,5 mg tabletti SPC 2019-09-03

PL

Resepti

Cordarone 100, 200 mg tabletti SPC 2019-09-06

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  |  Seuraavat 30   >