Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 301 - 330 kokonaismäärästä 510
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Losatrix Comp (ent. Losartan-Hydrochlorothiazide Teva) 100 mg - 12.5 mg tabletti SPC 2018-11-15

PL

Resepti

Losatrix Comp (ent. Losartan-Hydrochlorothiazide Teva) 50 mg - 12.5 mg ja 100 mg - 25 mg tabletti SPC 2018-11-15

PL

Resepti

Lovastatin Alternova 40 mg tabletti SPC 2004-10-22

PL

Resepti

Lovastatin Stada 20 mg tabletti SPC 2015-11-30

PL

Resepti

Lovastatin Stada 40 mg tabletti SPC 2015-11-30

PL

Resepti

Metohexal 23.75, 47.5, 95, 190 mg depottabletti SPC 2017-08-18

PL

Resepti

Metomylan 23.75 mg, 47.5 mg, 95 mg ja 190 mg depottabletti SPC 2019-11-18

PL

Resepti

Metopocor 1 mg_ml injektioneste SPC 2019-04-29.doc

PL

Resepti

Metoprolin 100 mg tabletti SPC 2020-01-09

PL

Resepti

Metoprolin 50 mg tabletti SPC 2020-01-09

PL

Resepti

Metoprolol Krka 23.75 mg, 47.5 mg, 95 mg, 190 mg depottabletti SPC 2017-03-14.doc

PL

Resepti

Metoprolol Orion 23,75 mg, 47,5 mg, 95mg, 190 mg depottabletti SPC 2018-03-09

PL

Resepti

Metoprolol ratiopharm 23.75, 47.5, 95 ja 190 mg depottabletti SPC 2020-01-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Micardis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
MicardisPlus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Milnocor 1 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2019-06-18

PL

Resepti

Moxonidin ratiopharm 0.2 mg, 0.4 mg tabletti SPC 2018-09-24

PL

Resepti

Moxonidin Stada 0,2mg, 0,4mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2015-03-12.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Multaq - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Namuscla - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Natrilix 2.5 mg tabletti SPC 2017-04-20

PL

Resepti

Natrilix retard 1.5 mg depottabletti SPC 2018-01-15

PL

Resepti

Nebivolol Glenmark 10 mg tabletti SPC 2019-05-13

PL

Resepti

Nebivolol Orion 5 mg tabletti SPC 2014-09-10

PL

Resepti

Neoproct peräpuikko SPC 2019-07-04

PL

Resepti

Neoproct rektaalivoide SPC 2019-07-04

PL

Resepti

Neoproct yhdistelmäpakkaus SPC 2019-07-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Neparvis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Nifedipin Alternova 30 ja 60 mg depottabletit SPC 2016-08-03

PL

Resepti

Nimotop 0.2 mg-ml infuusioneste SPC 2017-10-12

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  |  Seuraavat 30   >