Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet



Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 510
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Corlentor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Corvert 87 mikrog/ml infuusioneste SPC 2011-06-10

PL

Resepti

Cosyrel 10 mg - 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-03-19

PL

Resepti

Cosyrel 10 mg - 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-02-21

PL

Resepti

Cosyrel 5 mg - 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-02-21

PL

Resepti

Cosyrel 5mg - 5mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-02-21

PL

Resepti

Coveram 5 mg-5 mg, 5 mg-10 mg, 10 mg-5 mg, 10 mg-10 mg tabletti SPC 2018-10-11

PL

Resepti

Coversyl Comp Novum 10 mg-2.5 mg tabletti SPC 2018-01-15

PL

Resepti

Coversyl Comp Novum 5 mg-1.25 mg tabletti SPC 2018-03-19

PL

Resepti

Coversyl Novum 10 mg tabletti SPC 2019-02-14

PL

Resepti

Coversyl Novum 2.5 mg tabletti SPC 2019-02-14

PL

Resepti

Coversyl Novum 5 mg tabletti SPC 2019-02-14

PL

Resepti

Cozaar 12.5 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-02-05

PL

Resepti

Cozaar Comp 50 mg-12.5 mg, 100 mg-12.5 mg tabletti SPC 2019-02-05

PL

Resepti

Cozaar Comp Forte 100 mg-25 mg tabletti SPC 2019-02-05

PL

Resepti

Crestor 5, 10, 20, 40 mg tabletti SPC 2019-03-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dafiro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dafiro HCT - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Deponit NT 5 , 10 mg-24 h depotlaastari SPC 2014-05-12

PL

Resepti

Diasectral 200 mg tabletti SPC 2019-04-10

PL

Resepti

Digoxin 0.25 mg-ml injektioneste SPC 2019-03-11

PL

Resepti

Digoxin Orion 0.25 mg, Digoxin Orion Semi 0.125 mg, Digoxin Orion Mite 0.0625 mg tabletti SPC 2019-09-20

PL

Resepti

Dilmin 120 mg depottabletti SPC 2017-06-13

PL

Resepti

Dilmin 60 mg tabletti SPC 2015-09-09

PL

Resepti

Dilzem 240 mg ja 300 mg depotkapselit SPC 2018-06-01

PL

Resepti

Dilzem 60 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-06-01

PL

Resepti

Dilzem 90 mg ja 120 mg depottabletit SPC 2018-06-01

PL

Resepti

Dinit 1.25 mg-annos sumute suuonteloon SPC 2015-03-31

PL

Resepti

Diovan 3mg_ml oraaliliuos SPC 2019-10-30.doc

PL

Resepti

Diovan 40 mg, 80 mg, 160 mg, 320 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-30

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  |  Seuraavat 30   >