Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 451 - 480 kokonaismäärästä 510
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Stapressial 10 mg - 5 mg - 5 mg, 20 mg - 5 mg - 5 mg, 20 mg - 10 mg - 5 mg, 20 mg - 10 mg - 10 mg, 40 mg - 10 mg - 10 mg, kalvopäällysteiset tabletit, SPC, 2018-10-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Stayveer - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tambocor 10 mg-ml injektioneste SPC 2017-10-31

PL

Resepti

Tambocor 100 mg tabletti SPC 2019-03-27

PL

Resepti

Tambocor Retard 100, 200 mg depotkapseli SPC 2017-10-31

PL

Resepti

Teldipin 40mg-5mg, 40mg-10mg, 80mg-5mg, 80mg-10mg tabletti SPC 2019-09-04

PL

Resepti

Telmark 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Telmisartan Actavis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Telmisartan Orion 40 mg 80 mg tabletti SPC 2017-11-02

PL

Resepti

Telmisartan Sandoz 40 mg, 80 mg tabletti SPC 2018-04-26

PL

Resepti

Telmisartan Stada 20, 40, 80 mg tabletti SPC 2015-05-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Telmisartan Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Telmisartan Teva Pharma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Telmisartan-Hydrochlorothiazide Accord 40 mg - 12,5 mg, 80 mg - 12,5 mg, 80 mg - 25 mg tabletti SPC 2019-03-01

PL

Resepti

Telmisartan/Hydrochlorothiazide Orion 40mg-12,5mg, tabletti, SPC 2018-11-13

PL

Resepti

Telmisartan/Hydrochlorothiazide Orion 80mg-12,5mg, tabletti, SPC, 2018-11-13

PL

Resepti

Telmisartan/Hydrochlorothiazide Orion 80mg-25mg, tabletti, SPC, 2018-11-13

PL

Resepti

Tenoprin 25 mg, 50 mg, 100mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-09-02

PL

Resepti

Teveten 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-02-26 Uusi

PL

Resepti

Teveten Comp 600 mg-12.5 mg tabletti SPC 2020-02-25 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tolucombi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tolura - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tracleer - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Transiderm-Nitro 5, 10 mg-24 t depotlaastari SPC 2015-09-18

PL

Itsehoito

Trental 400 mg depottabletti SPC 2017-02-20

PL

Resepti

Triplixam tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-04

PL

Resepti

Triveram 10 mg/5 mg/5 mg, 20 mg/5 mg/5 mg, 20 mg/10 mg/5 mg, 20 mg/10 mg/10 mg, 40 mg/10 mg/10 mg, kalvopäällysteiset tabletit, SPC, 2018-10-11

PL

Itsehoito

Trombosol Forte emulsiovoide SPC 2015-06-04

PL

Resepti

Twicor 10mg-10mg, 20mg-10mg tabletti SPC 2019-09-13.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Twynsta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  |  Seuraavat 30   >