Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 510
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Amlodipin Orion 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2018-06-25

PL

Resepti

Amlodipin Sandoz 5, 10 mg tabletti SPC 2019-05-06

PL

Resepti

Amlodipin-Valsartan Krka 5 mg-320 mg, 10 mg-320 mg tabletti SPC 2018-04-03

PL

Resepti

Amlodipin-Valsartan Krka 5 mg-80 mg, 5 mg-160 mg, 10 mg-160 mg tabletti SPC 2019-04-01

PL

Resepti

Amlodipin-Valsartan ratiopharm 5mg-80mg, 5mg-160mg, 10mg-160mg tabletti SPC 2018-01-04

PL

Resepti

Amlodipin-Valsartan-Hydrochlorothiazide Sandoz 5-160-12.5 mg, 5-160-25 mg, 10-160-12.5 mg, 10-160-25 mg, 10-320-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-05-27.docx

PL

Resepti

Amlodipine Vitabalans 5, 10 mg tabletti SPC 2018-01-15

PL

Resepti

Amlodipine-Valsartan-Hydrochlorothiazide Krka, 5-160-12.5 mg, 5-160-25 mg, 10-160-12.5 mg, 10-160-25 mg, 10-320-25 mg, tabletti SPC 2019-03-07.docx

PL

Resepti

Amlodipine-Valsartan-Hydrochlorothiazide STADA 5-160-12.5 mg, 5-160-25 mg, 10-160-12.5 mg, 10-160-25 mg, 10-320-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-11-21.pdf

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Amlodipine/Valsartan Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Amlodipine/Valsartan Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Amloratio 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2019-11-25 Uusi

PL

Resepti

Anapen 0,3 mg-0,3 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa SPC 2019-12-19.doc

PL

Resepti

Anapen Junior 0,15 mg-0,3 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa SPC 2019-12-19.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aprovel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Astarior 10mg-5mg, 20mg-5mg, 40mg-5mg, 10mg-10mg, 20mg-10mg, 40mg-10mg, kapseli kova SPC 2018-03-30.doc

PL

Resepti

Atacand 4, 8, 16, 32 mg tabletti SPC 2018-05-08

PL

Resepti

Atacand Plus 8-12.5 mg, 16-12.5 mg, 32-12.5 mg, 32-25 mg tabletti SPC 2018-11-30

PL

Resepti

Atenblock 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti SPC 2019-04-26

PL

Resepti

Atenolol Sandoz 25 mg ja 50 mg tabletti SPC 2019-05-13

PL

Resepti

Atorbir 10, 20, 40 mg tabletti SPC 2019-09-11

PL

Resepti

Atorvastatin Accord 10mg, 20mg, 40mg, 80mg, tabletti SPC 2019-09-13

PL

Resepti

Atorvastatin Krka 10, 20, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-08-06

PL

Resepti

Atorvastatin Krka 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-08-06

PL

Resepti

Atorvastatin Orion (ent. Atorvastatin Ranbaxy) 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti SPC 2019-03-22

PL

Resepti

Atorvastatin Pfizer 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2019-08-26

PL

Resepti

Atorvastatin ratiopharm (ent. Atorvaratio) 10, 20, 40, 80 mg tabletti SPC 2019-11-11

PL

Resepti

Benetor (ent. Ipertenol) 10, 20, 40 mg tabletti SPC 2018-07-02

PL

Resepti

Benetor Comp 20 mg-12.5 mg, 20 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-11-23

PL

Resepti

Benetor Comp 40mg-12.5mg, 40mg-25mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-11-23

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  |  Seuraavat 30   >