Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 481 - 510 kokonaismäärästä 510
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Valarox 10 mg_80 mg, 20 mg_80 mg, 10 mg_160 mg, 20 mg_160 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-01-27

PL

Resepti

Valsarstad 40 mg, 80 mg, 160 mg, 320 mg tabletti SPC 2016-02-11

PL

Resepti

Valsartan Actavis 40, 80, 160, 320 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-02-07 Uusi

PL

Resepti

Valsartan Krka 320 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2017-11-02

PL

Resepti

Valsartan Krka 40mg,80mg,160mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-05-22

PL

Resepti

Valsartan ratiopharm 40 mg, 80 mg ja 160 mg, tabletti SPC 2017-11-29

PL

Resepti

Valsartan Sandoz 80 mg, 160 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-05-23

PL

Resepti

Valsartan-Hydrochlorothiazide Krka 80-12.5, 160-12.5, 160-25, 320-12.5 ja 320-25 mg tabletti SPC 2018-11-01

PL

Resepti

Valsartan-Hydrochlorothiazide Sandoz 80 mg-12,5 mg, 160 mg-12,5 mg ja 160 mg-25 mg tabletti SPC 2018-16-11

PL

Resepti

Valsartan-Hydroklortiazid Actavis 320 mg-12.5 mg, 320 mg-25 mg tabletti SPC 2018-12-20

PL

Resepti

Valsartan-Hydroklortiazid Actavis 80_12.5mg, 160_12.5mg, 160_25mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-02-14 Uusi

PL

Resepti

Valsartore Comp (ent. Valsarstad Comp) 80 mg-12.5 mg, 160 mg-12.5 mg, 160 mg-25 mg tabletti SPC 2018-11-07

PL

Resepti

Verpamil 2.5 mg-ml injektioneste SPC 2016-02-09

PL

Resepti

Verpamil 200 mg depottabletti SPC 2018-02-01

PL

Resepti

Verpamil 40 mg, 80 mg ja 120 mg tabletti SPC 2018-02-01

PL

Resepti

Vesix 40 mg tabletti SPC 2015-12-29

PL

Resepti

Vesix Special 500 mg tabletti SPC 2015-12-29

PL

Resepti

Viacoram 3,5-2,5mg, 7mg-5mg tabletti SPC 2016-03-09

PL

Resepti

Visken 15 mg tabletti SPC 00-09-18

PL

Resepti

Visken 5 mg tabletti SPC 00-09-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Volibris - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Waylivra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zanidip 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2019-02-28

PL

Resepti

Zanipress 10mg-10mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2019-10-10

PL

Resepti

Zanipress 20 mg - 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-10

PL

Resepti

Zanipress 20mg-10mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2019-10-10

PL

Resepti

Zenon 10mg-10mg, 20mg-10mg, 40mg-10mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2019-08-06

PL

Resepti

Ziaxel 180 mg/2 mg kapseli SPC 2004-05-19

PL

Resepti

Zocor 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti SPC 2019-08-09

PL

Resepti

Zofenil 7.5 mg, 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-05-17

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17