Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 510
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Diovan Comp 80mg-12.5mg, 160mg-12.5mg, 160mg-25mg, 320mg-12.5mg, 320mg-25mg, kalvopäällysteinen tabletti SPC 2019-10-25.docx

PL

Resepti

Diuramin mite tabletti SPC 2020-01-21

PL

Resepti

Diuramin tabletti SPC 2020-01-21

PL

Resepti

Diurex tabletti, Diurex Mite tabletti SPC 2018-11-09

PL

Resepti

Dobuject 50 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2015-07-24

PL

Resepti

Dobutamin Hameln 12,5 mg/ml infuusiokonsentraatti SPC 2018-08-08

PL

Resepti

Dopmin 40 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2015-07-02

PL

Resepti

Dronedarone Stada 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-01-21.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Edarbi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Efedrin Stragen 3 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2016-10-12

PL

Resepti

Efedrin Unimedic 5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2018-05 04.doc

PL

Resepti

Effortil 10 mg-ml injektioneste SPC 2017-08-15

PL

Resepti

Effortil 5 mg tabletti SPC 2019-08-21

PL

Resepti

Emconcor 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2020-02-22 Uusi

PL

Resepti

Emconcor CHF 1.25, 2.5, 3.75, 5, 7.5, 10 mg tabletti SPC 2020-02-22 Uusi

PL

Resepti

Emconcor Comp 5 mg-12.5 mg, 10 mg-25 mg tabletti SPC 2020-02-22 Uusi

PL

Resepti

Emerade 150, 300 ja 500 mikrog injektioneste SPC 2020-01-20 Uusi

PL

Resepti

Enalapril Comp Orion 20 mg-12,5 mg tabletit SPC 2018-12-28

PL

Resepti

Enalapril Comp Ratiopharm 20 mg - 12.5 mg tabletti SPC 2019-05-24

PL

Resepti

Enalapril Krka 5, 10, 20mg tabletti SPC 2019-08-15

PL

Resepti

Enalapril Orion 5 mg, 10 mg ja 20 mg tabletit SPC 2018-12-28

PL

Resepti

Enalapril Vitabalans 5, 10, 20 mg tabletti SPC 2019-03-28

PL

Resepti

Enalapril-Lercanidipine Krka 10 mg-10 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2019-06-06

PL

Resepti

Enalapril-Lercanidipine Krka 20 mg-10 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2019-06-06

PL

Resepti

Enalapril-ratiopharm 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletit SPC 2019-04-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Entresto - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Epipen 300 mikrog injektioneste SPC 2019-06-07

PL

Resepti

EpiPen Auto-Injector 0.3 mg-annos injektioneste SPC 2003-03-31

PL

Resepti

EpiPen Jr. Auto-Injector 0.15 mg-annos injektioneste SPC 2002-10-03

PL

Resepti

Epipen Jr.150 mikrog injektioneste SPC 2019-06-06

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  |  Seuraavat 30   >