Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 510
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Bevacomb 5mg-80mg, 5mg-160mg, 10mg-160mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2018-08-09

PL

Resepti

Bezalip 400 mg depottabletti SPC 2019-06-05

PL

Resepti

Bifril Comp 30 mg/12.5 mg tabletti SPC 2011-07-22

PL

Resepti

Bisoproact 2.5, 5 ja 10 mg tabletti SPC 2013-08-22

PL

Resepti

Bisoprolol Accord 2,5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-08-09.doc

PL

Resepti

Bisoprolol ACTAVIS (ent. Bisoprolol Pliva) 10 mg tabletti SPC 2017-11-07

PL

Resepti

Bisoprolol ACTAVIS (ent. Bisoprolol Pliva) 5 mg tabletti SPC 2017-11-07

PL

Resepti

Bisoprolol Comp Avansor 10 mg-25 mg tabletti SPC 2018-11-23

PL

Resepti

Bisoprolol Comp Avansor 5 mg-12.5 mg tabletti SPC 2018-11-23

PL

Resepti

Bisoprolol comp ratiopharm 5 mg-12.5 mg, 10 mg-25 mg tabletti SPC 2019-11-13

PL

Resepti

Bisoprolol Krka 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2019-03-25 Uusi

PL

Resepti

Bisoprolol Orion 2.5 mg 5 mg 10mg tabletti SPC 2018-03-14

PL

Resepti

Bisoprolol Ratiopharm 2.5 mg tabletti SPC 2019-04-24

PL

Resepti

Bisoprolol ratiopharm 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2019-09-17

PL

Resepti

Bisoprolol Sandoz (ent. Sandobiso) 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2016-09-02

PL

Resepti

Bisoprolol Sandoz 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-12-01

PL

Resepti

Bisoprolol Vitabalans (ent. Bisprotin) 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2019-09-24

PL

Resepti

Bosentan Accord 62.5 mg, 125 mg tabletti SPC 2018-11-01

PL

Resepti

Bosentan Actavis 62.5 mg, 125 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-10-02

PL

Resepti

Bosentan Cipla 62.5 mg, 125 mg tabletti SPC 2018-07-17

PL

Resepti

Bosentan Orion 62.5 mg, 125 mg tabletti SPC 2019-04-01

PL

Resepti

Brevibloc 10 mg-ml infuusioneste liuos SPC 2018-04-20

PL

Resepti

Brevibloc 10mg-ml injektioneste, liuos SPC 2018-04-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Brinavess - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Candecam 8mg-5mg, 16mg-5mg, 16mg-10mg tabletti SPC 2019-11-13

PL

Resepti

Candemox 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg, tabletti SPC 2018-04-19

PL

Resepti

Candemox Comp 16 mg-12.5 mg tabletti SPC 2019-01-31

PL

Resepti

Canderion Comp 8mg-12.5mg, 16mg-12.5mg, 32mg-12.5mg, 32mg-25mg tabletti SPC 2018-11-30

PL

Resepti

Candesartan Actavis 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg tabletit SPC 2019-10-29

PL

Resepti

Candesartan Krka 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg tabletti SPC 2018-04-18

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  |  Seuraavat 30   >