Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet

Kohde-eläinlaji

Varoaika

Käyttäjäturvallisuus


Eläinlääkkeiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenvetoon (SPC) on kiteytetty eläinlääkkeen käytön kannalta keskeiset tiedot lääkkeen ominaisuuksista. Valmisteyhteenveto on suunnattu eläinlääkärille ja voi siten sisältää terminologiaa, joka edellyttää eläinlääketieteellistä asiantuntemusta. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: e


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 77
  1  2  3  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Easotic - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Econor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ecoporc Shiga - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Efex vet 10 mg purutabletti SPC 2021-12-16

PL

Resepti

Efex vet 100 mg purutabletti SPC 2021-12-16

PL

Resepti

Efex vet 40 mg purutabletti SPC 2021-12-16

PL

Itsehoito

Effipro 100 mg-ml paikallisvaleluliuos erittäin suurille koirille SPC 2021-01-11

PL

Itsehoito

Effipro 100 mg-ml paikallisvaleluliuos keskikokoisille koirille SPC 2021-01-11

PL

Itsehoito

Effipro 100 mg-ml paikallisvaleluliuos kissoille SPC 2021-01-11

PL

Itsehoito

Effipro 100 mg-ml paikallisvaleluliuos pienille koirille SPC 2021-01-11

PL

Itsehoito

Effipro 100 mg-ml paikallisvaleluliuos suurille koirille SPC 2021-01-11

PL

Resepti

Ekyflogyl Vet 1,8 mg-ml + 8,7 mg-ml geeli SPC 2022-02-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eluracat - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Emdocam - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Enacard vet 1mg 2.5mg 5mg 10mg 20mg tabletti SPC 02-01-21

PL

Resepti

Engemycin LA vet 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2024-03-05

PL

Resepti

Enrocat vet 25 mg-ml oraalisuspensio SPC 2021-01-14

PL

Resepti

Enrotron vet. 150 mg tabletti SPC 2021-10-04

PL

Resepti

Enrotron vet. 50 mg tabletti SPC 2021-10-04

PL

Resepti

Enterisol Ileitis vet kuiva-aine, kylmäkuivattu ja liuotin, oraalisuspensiota varten SPC 2021-08-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Enteroporc Coli AC - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Epibarb vet. 100 mg tabletti SPC 2020-06-15.docx

PL

Resepti

Epibarb vet. 25 mg tabletti SPC 2020-06-15.docx

PL

Resepti

Epibarb vet. 60 mg tabletti SPC 2020-06-15.docx

PL

Resepti

Epityl vet 60 mg tabletti SPC 2018-08-07

PL

Resepti

Eprecis vet 20 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2024-02-27

PL

Resepti

Eprinex vet. 5 mg-ml kertavaleluliuos SPC 2023-02-01

PL

Resepti

Equest Pramox 19,5 mg-g + 121,7 mg-g oraaligeeli SPC 2023-09-14

PL

Resepti

Equest vet 18,92 mg-g oraaligeeli SPC 2023-05-25

PL

Resepti

Equibactin vet 333 mg-g + 67 mg-g oraalipasta SPC 2022-02-23

  1  2  3  |  Seuraavat 30   >