Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet

Kohde-eläinlaji

Varoaika

Käyttäjäturvallisuus


Eläinlääkkeiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenvetoon (SPC) on kiteytetty eläinlääkkeen käytön kannalta keskeiset tiedot lääkkeen ominaisuuksista. Valmisteyhteenveto on suunnattu eläinlääkärille ja voi siten sisältää terminologiaa, joka edellyttää eläinlääketieteellistä asiantuntemusta. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: g


Valmisteyhteenvedot 1 - 14 kokonaismäärästä 14
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Galastop vet. 50 mikrog-ml tipat, liuos SPC 2023-12-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Galliprant - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Gastazole vet 370 mg-g oraalipasta SPC 2023-11-23

PL

Resepti

GastroGard 370 mg-g oraalipasta SPC 2023-02-01

PL

Resepti

Geepenil vet 24 g injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2021-06-16

PL

Resepti

Genestran vet 75 mikrog-ml injektioneste, liuos SPC 2022-08-09

PL

Resepti

Gentocin vet silmätipat, liuos SPC 01-04-25

PL

Resepti

Givix vet 150 mg purutabletti SPC 2021-12-03

PL

Resepti

Givix vet 25 mg-ml oraaliliuos SPC 2021-12-03

PL

Resepti

Givix vet 264 mg purutabletti SPC 2021-12-03

PL

Resepti

Givix vet 88 mg purutabletti SPC 2021-12-03

PL

Resepti

Gleptosil vet. 200 mg Fe3+_ml injektioneste, liuos SPC 2021-11-01

PL

Resepti

Glucobel vet. 40 g - 100 ml infuusioneste, liuos SPC 2022-11-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Gumbohatch - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi