Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet

Kohde-eläinlaji

Varoaika

Käyttäjäturvallisuus


Eläinlääkkeiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenvetoon (SPC) on kiteytetty eläinlääkkeen käytön kannalta keskeiset tiedot lääkkeen ominaisuuksista. Valmisteyhteenveto on suunnattu eläinlääkärille ja voi siten sisältää terminologiaa, joka edellyttää eläinlääketieteellistä asiantuntemusta. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: h


Valmisteyhteenvedot 1 - 14 kokonaismäärästä 14
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Halagon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Halocur - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Hemosilate vet 125 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-03-03

PL

Resepti

Hippomectin 12 mg-g oraaligeeli SPC 2022-03-04

PL

Resepti

Hippozol vet 400 mg enterorakeet SPC 2019-10-02.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hiprabovis IBR Marker Live - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Hiprabovis somni - Lkt injektioneste, emulsio SPC 2019-04-12.doc

PL

Resepti

HuveGuard MMAT vet suspensio oraalisuspensiota varten SPC 2021-01-04

PL

Resepti

HuveGuard NB vet suspensio oraalisuspensiota varten SPC 2021-01-04

PL

Resepti

HY-50 vet 17 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-05-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hydrocortisone aceponate Ecuphar - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Hydrocortisone Orion 10 mg tabletti SPC 2020-04-24

PL

Resepti

Hyobac App Multi Vet. injektioneste, emulsio SPC 2021-09-14

PL

Resepti

Hyonate vet 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-02-01