Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet

Kohde-eläinlaji

Varoaika

Käyttäjäturvallisuus


Eläinlääkkeiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenvetoon (SPC) on kiteytetty eläinlääkkeen käytön kannalta keskeiset tiedot lääkkeen ominaisuuksista. Valmisteyhteenveto on suunnattu eläinlääkärille ja voi siten sisältää terminologiaa, joka edellyttää eläinlääketieteellistä asiantuntemusta. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: l


Valmisteyhteenvedot 1 - 19 kokonaismäärästä 19
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

L-Polamivet vet injektioneste, liuos SPC 2013-03-06

PL

Resepti

Lactovac vet. injektioneste, suspensio SPC 2021-04-07

PL

Resepti

Laxatract 667 mg-ml siirappi SPC 2020-11-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Letifend - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Leucofeligen FeLV/RCP - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Leucogen - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Libeo vet 10 mg purutabletti SPC 2019-03-04 Uusi

PL

Resepti

Libeo vet 40 mg purutabletti SPC 2019-03-04 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Librela - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Libromide 325 mg tabletti SPC 2019-03-07.docx

PL

Resepti

Lidcosal Vet 16.2 mg-ml sumute kurkunpäähän, liuos SPC 2019-01-18.doc

PL

Resepti

Lidobel vet. 16 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2018-08-10.docx

PL

Resepti

Lidor vet. 20 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-08-12

PL

Resepti

Lincocin vet 100 mg/ml injektioneste, liuos SPC 2013-12-02

PL

Resepti

Litalgin tabletti SPC 2020-07-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Locatim (ent. Serinucoli) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Lodisure Vet 1 mg tabletti SPC 2021-04-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Loxicom - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lydaxx - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi