Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet

Kohde-eläinlaji

Varoaika

Käyttäjäturvallisuus


Eläinlääkkeiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenvetoon (SPC) on kiteytetty eläinlääkkeen käytön kannalta keskeiset tiedot lääkkeen ominaisuuksista. Valmisteyhteenveto on suunnattu eläinlääkärille ja voi siten sisältää terminologiaa, joka edellyttää eläinlääketieteellistä asiantuntemusta. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: k


Valmisteyhteenvedot 1 - 18 kokonaismäärästä 18
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Kefavet vet 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-16

PL

Resepti

Kefavet vet 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-16

PL

Resepti

Kelamoxil vet 150 mg-ml injektioneste, suspensio SPC 2023-10-20

PL

Resepti

Kesium 200 mg - 50 mg purutabletti SPC 2023-06-06 Uusi

PL

Resepti

Kesium 40 mg - 10 mg purutabletti SPC 2023-06-06 Uusi

PL

Resepti

Kesium 400 mg - 100 mg purutabletti SPC 2023-06-06 Uusi

PL

Resepti

Kesium 50 mg - 12.5 mg purutabletti SPC 2023-06-06 Uusi

PL

Resepti

Kesium 500 mg - 125 mg purutabletti SPC 2023-06-06 Uusi

PL

Resepti

Ketabel vet. 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-08-23

PL

Resepti

Ketador vet. 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-02-06

PL

Resepti

Ketaminol vet 50 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-01-20

PL

Resepti

Ketochemie 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-12-13

PL

Resepti

Ketodolor vet 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2018-10-29

PL

Resepti

Ketovet vet 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-02-06

PL

Resepti

Ketovet vet 160 mg-g jauhe SPC 2017-02-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kexxtone - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Kloxerate retard vet intramammaarisuspensio SPC 2022-04-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kriptazen - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi