Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet

Kohde-eläinlaji

Varoaika

Käyttäjäturvallisuus


Eläinlääkkeiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenvetoon (SPC) on kiteytetty eläinlääkkeen käytön kannalta keskeiset tiedot lääkkeen ominaisuuksista. Valmisteyhteenveto on suunnattu eläinlääkärille ja voi siten sisältää terminologiaa, joka edellyttää eläinlääketieteellistä asiantuntemusta. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: n


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 52
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nasym - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Naxcel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Nelio vet 2,5 mg tabletti kissalle SPC 2023-10-05

PL

Resepti

Nelio vet 20 mg tabletti koiralle SPC 2023-06-14

PL

Resepti

Nelio vet 5 mg tabletti kissalle SPC 2024-01-03

PL

Resepti

Nelio vet 5 mg tabletti koiralle SPC 2024-01-03

PL

Resepti

Nematel vet 439 mg-g oraalipasta SPC 2022-02-22

PL

Resepti

Nemavet vet 50 mg-g jauhe SPC 2017-06-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Neocolipor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
NEOLEISH - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Neoprinil Pour-on 5 mg-ml kertavaleluliuos SPC 2019-02-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Neptra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Nerfasin vet 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-02-23

PL

Resepti

Nerfasin vet 20 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-03-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
NEWFLEND ND H9 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
NexGard - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
NexGard Combo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nexgard Spectra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Nimatek Vet. 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-04-18

PL

Resepti

Nobilis CAV P4 vet kuiva-aine, kylmäkuivattu ja liuotin, injektionestettä varten, suspensio SPC 2022-02-25

PL

Resepti

Nobilis Gumboro D78 vet kuiva-aine, kylmäkuivattu, suspensiota varten, silmiin ja sieraimiin_juomaveteen sekoitettavaksi SPC 2022-03-01

PL

Resepti

NOBILIS GUMBORO vet injektioneste, emulsio SPC 2022-04-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nobilis IB 4-91 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nobilis IB Primo QX - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nobilis Influenza H5N2 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nobivac Bb - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Nobivac DHP vet. kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin, injektionestettä varten, suspensio SPC 2024-04-23 Uusi

PL

Resepti

Nobivac DHPPi vet. kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin, injektionestettä varten, suspensio SPC 2024-04-23 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nobivac DP Plus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Nobivac Ducat vet. kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin, injektionestettä varten, suspensio SPC 2023-04-11

  1  2  |  Seuraavat 30   >