Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet

Kohde-eläinlaji

Varoaika

Käyttäjäturvallisuus


Eläinlääkkeiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenvetoon (SPC) on kiteytetty eläinlääkkeen käytön kannalta keskeiset tiedot lääkkeen ominaisuuksista. Valmisteyhteenveto on suunnattu eläinlääkärille ja voi siten sisältää terminologiaa, joka edellyttää eläinlääketieteellistä asiantuntemusta. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: r


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 30
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Rabadrop oraalisuspensio SPC 2021-03-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rabigen SAG2 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Rabisin vet injektioneste, suspensio SPC 2021-07-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rabitec - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Rapidexon vet 2 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2014-01-06

PL

Resepti

Receptal vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos SPC 2016-12-08

PL

Resepti

Recicort vet 1.77 mg-ml + 17.7 mg-ml korvatipat, liuos SPC 2019-04-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Recocam - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Reconcile - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Regumate Equine 2,2 mg/ml oraaliliuos hevosille SPC 2012-05-16

PL

Resepti

Repose vet 500 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2017-05-11.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
ReproCyc ParvoFLEX - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Resflor vet. injektioneste, liuos SPC 2020-11-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Respiporc Flu3 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Respiporc FLUpan H1N1 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Revertor vet 5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2012-09-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
REXXOLIDE - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Rhemox vet 500 mg-g jauhe juomaveteen sekoitettavaksi SPC 2020-10-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rheumocam - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rhiniseng - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Rilexine vet. 300 mg tabletti SPC 2021-07-19

PL

Resepti

Rilexine vet. 600 mg tabletti SPC 2021-07-19

PL

Resepti

Rilexine vet. 75 mg tabletti SPC 2021-07-19

PL

Resepti

Rimadyl Bovis vet 50 mg/ml injektioneste, liuos SPC 2014-07-30

PL

Resepti

Rimadyl vet 20 mg, 50 mg, 100 mg purutabletti SPC 2013-10-21

PL

Resepti

Rimadyl vet 50 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2013-10-21

PL

Resepti

Romefen vet 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-03-25

PL

Resepti

Rompun vet 20 mg/ml injektioneste, liuos SPC 2015-03-16

PL

Resepti

Rycarfa vet 20 mg, 50 mg ja 100 mg tabletti SPC 2019-10-11.doc

PL

Resepti

Rycarfa vet 50 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-10-11.doc