Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet

Kohde-eläinlaji

Varoaika

Käyttäjäturvallisuus


Eläinlääkkeiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenvetoon (SPC) on kiteytetty eläinlääkkeen käytön kannalta keskeiset tiedot lääkkeen ominaisuuksista. Valmisteyhteenveto on suunnattu eläinlääkärille ja voi siten sisältää terminologiaa, joka edellyttää eläinlääketieteellistä asiantuntemusta. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: d


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 57
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Dalmaprost vet 0,075 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-12-02

PL

Resepti

Dalmarelin 25 mikrog-ml injektioneste, liuos SPC 2023-05-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dany's BienenWohl - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Daxocox - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Dectospot vet 10 mg-ml kertavaleluliuos SPC 2021-08-04

PL

Resepti

Depo-Medrol vet 40 mg-ml injektioneste, suspensio SPC 2024-03-19 Uusi

PL

Resepti

Depo-Provera 150 mg-ml injektioneste vet SPC 2008-12-05

PL

Resepti

Dermanolon vet 1,77 mg-ml + 17,7 mg-ml sumute iholle, liuos SPC 2021-12-16

PL

Resepti

Dermipred vet 10 mg tabletti SPC 2021-11-01

PL

Resepti

Dermipred vet 20 mg tabletti SPC 2021-11-01

PL

Resepti

Dermipred vet 5 mg tabletti SPC 2021-11-01

PL

Resepti

Detonervin vet 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2016-03-08

PL

Resepti

Dexacortone vet 0,5 mg purutabletti SPC 2022-11-07

PL

Resepti

Dexacortone vet 2 mg purutabletti SPC 2022-11-29

PL

Resepti

Dexafast 2 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-09-27

PL

Resepti

Dexaject 2 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-05-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dexdomitor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Dexrapid vet. 2 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-02-06

PL

Resepti

Diazedor vet. 5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-02-06

PL

Resepti

DIB 1,0 g depotlääkevalmiste, emättimeen SPC 2022-03-08

PL

Resepti

Dilaterol vet 25 mikrog-ml siirappi SPC 2024-02-15

PL

Resepti

Dinalgen vet 150 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-06-12

PL

Resepti

Dinolytic vet. 12,5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-11-29

PL

Resepti

Dinolytic vet. 5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-08-11

PL

Resepti

Distemink Vet kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin, injektionestettä varten, suspensio SPC 2018-09-20.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
DogStem - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Dolovet vet 160 mg-g jauhe SPC 2013-12-16

PL

Itsehoito

Dolpac vet tabletit keskikokoisille koirille SPC 2022-06-20

PL

Itsehoito

Dolpac vet tabletit pienille koirille SPC 2022-06-20

PL

Itsehoito

Dolpac vet tabletit suurille koirille SPC 2022-06-20

  1  2  |  Seuraavat 30   >