Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet

Kohde-eläinlaji

Varoaika

Käyttäjäturvallisuus


Eläinlääkkeiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenvetoon (SPC) on kiteytetty eläinlääkkeen käytön kannalta keskeiset tiedot lääkkeen ominaisuuksista. Valmisteyhteenveto on suunnattu eläinlääkärille ja voi siten sisältää terminologiaa, joka edellyttää eläinlääketieteellistä asiantuntemusta. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: z


Valmisteyhteenvedot 1 - 22 kokonaismäärästä 22
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zactran - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zeleris - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zelys 1,25 mg purutabletti SPC 2023-05-03

PL

Resepti

Zelys 10 mg purutabletti SPC 2023-05-03

PL

Resepti

Zelys 5 mg purutabletti SPC 2023-05-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zenalpha - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zerofen vet 4 % jauhe SPC 2014-07-09

PL

Resepti

Ziqamil vet 12.5 mg - 125 mg tabletti SPC 2022-06-27

PL

Resepti

Ziqamil vet 16 mg - 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-07-13

PL

Resepti

Ziqamil vet 2.5 mg - 25 mg tabletti SPC 2022-06-27

PL

Resepti

Ziqamil vet 4 mg - 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-07-13

PL

Resepti

Zitac vet 100 mg tabletti SPC 2022-04-04

PL

Resepti

Zoletil 25 mg-ml + 25 mg-ml kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin, injektionestettä varten, liuos SPC 2023-02-06

PL

Resepti

Zoletil 50 mg-ml + 50 mg-ml kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin, injektionestettä varten, liuos SPC 2023-02-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zolvix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zulvac 1+8 Bovis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zulvac 1+8 Ovis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zulvac 8 Ovis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zulvac BTV - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zulvac SBV - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zuprevo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zycortal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi