Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet

Kohde-eläinlaji

Varoaika

Käyttäjäturvallisuus


Eläinlääkkeiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenvetoon (SPC) on kiteytetty eläinlääkkeen käytön kannalta keskeiset tiedot lääkkeen ominaisuuksista. Valmisteyhteenveto on suunnattu eläinlääkärille ja voi siten sisältää terminologiaa, joka edellyttää eläinlääketieteellistä asiantuntemusta. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: v


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 44
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Varromed - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vaxxitek HVT+IBD - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vectormune ND - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vectra 3D - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vectra Felis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Veloxa vet 150 mg - 144 mg - 50 mg purutabletti SPC 2021-12-09

PL

Resepti/itsehoito

Veloxa vet 525 mg - 504 mg - 175 mg purutabletti SPC 2021-12-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vepured - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Veraflox - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Versican Plus Bb Oral kuiva-aine, kylmäkuivattu ja liuotin, oraalisuspensiota varten SPC 2023-12-20

PL

Resepti

Versican Plus DHP kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin, injektionestettä varten, suspensio SPC 2023-05-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Versican Plus DHPPi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Versican Plus DHPPi/L4 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Versican Plus DHPPi/L4R - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Versican Plus L4 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Versican Plus Pi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Versican Plus Pi/L4 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Versican Plus Pi/L4R - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Versiguard Rabies vet injektioneste, suspensio SPC 2023-09-05

PL

Resepti

Vetbromide 600 mg tabletti SPC 2022-11-22

PL

Resepti

Vetemex vet 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-10-31

PL

Resepti

Vetergesic vet 0,3 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-10-27

PL

Resepti

Vetflurane 1000 mg-g inhalaatiohöyry, neste SPC 2024-04-12 Uusi

PL

Resepti

Vetmedin vet 0.75 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2024-04-24 Uusi

PL

Resepti

Vetmedin vet. 1,25 mg purutabletti SPC 2021-02-23

PL

Resepti

Vetmedin vet. 10 mg purutabletti SPC 2021-02-23

PL

Resepti

Vetmedin vet. 2,5 mg purutabletti SPC 2021-02-23

PL

Resepti

Vetmedin vet. 5 mg purutabletti SPC 2021-02-23

PL

Resepti

Vetofol vet 10 mg/ml injektioneste, emulsio SPC 2019-01-15

PL

Resepti

Vetoryl 10 mg kapseli, kova SPC 2022-06-13

  1  2  |  Seuraavat 30   >