Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet

Kohde-eläinlaji

Varoaika

Käyttäjäturvallisuus


Eläinlääkkeiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenvetoon (SPC) on kiteytetty eläinlääkkeen käytön kannalta keskeiset tiedot lääkkeen ominaisuuksista. Valmisteyhteenveto on suunnattu eläinlääkärille ja voi siten sisältää terminologiaa, joka edellyttää eläinlääketieteellistä asiantuntemusta. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: m


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 54
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Malaseb vet. 20 mg-ml + 20 mg-ml shampoo SPC 2022-05-13

PL

Resepti

Mamyzin vet 10 g injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten SPC 2021-03-15

PL

Resepti

Marbonor vet 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-04-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Masivet - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Mastitar retard vet. intramammaarisuspensio SPC 2012-06-29

PL

Resepti

Medrol vet. 4 mg tabletti SPC 2021-11-29

PL

Resepti

Mektix vet 12.5 mg - 125 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-10-26

PL

Resepti

Mektix vet 12.5 mg - 125 mg, purutabletti SPC 2023-09-04

PL

Resepti

Mektix vet 16 mg - 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-10-26

PL

Resepti

Mektix vet 2.5 mg - 25 mg purutabletti SPC 2024-09-04

PL

Resepti

Mektix vet 2.5 mg - 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-10-26

PL

Resepti

Mektix vet 4 mg - 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-11-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Melosus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Melovem - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Meloxidolor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Meloxidyl - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Meloxoral - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Melrex vet 1 mg, 2,5 mg ja 4 mg purutabletti SPC 2023-01-09

PL

Resepti

Mepiblock Vet. 20 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-01-28

PL

Resepti

Mepidor vet. 20 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-02-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Metacam - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Methagesic Vet 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2024-05-06

PL

Resepti

Metomotyl vet 2,5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2024-03-04

PL

Resepti

Metomotyl vet 5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2024-03-04

PL

Resepti

Metrobactin vet 250 mg tabletti SPC 2022-04-27

PL

Resepti

Metrobactin vet 500 mg tabletti SPC 2022-04-27

PL

Resepti

Metrocare Vet 250 mg, 500 mg tabletti SPC 2020-03-23

PL

Resepti

Metronivet 1000 mg tabletti SPC 2023-10-12

PL

Resepti

Metronivet 250 mg tabletti SPC 2023-10-12

PL

Resepti

Metronivet 500 mg tabletti SPC 2023-10-12

  1  2  |  Seuraavat 30   >