Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet

Kohde-eläinlaji

Varoaika

Käyttäjäturvallisuus


Eläinlääkkeiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenvetoon (SPC) on kiteytetty eläinlääkkeen käytön kannalta keskeiset tiedot lääkkeen ominaisuuksista. Valmisteyhteenveto on suunnattu eläinlääkärille ja voi siten sisältää terminologiaa, joka edellyttää eläinlääketieteellistä asiantuntemusta. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: f


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 63
  1  2  3  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Febrivac 3-Plus injektioneste, suspensio SPC 2017-10-10

PL

Resepti

Felimazole Vet. 1.25 mg tabletti, päällystetty SPC 2019-04-02.docx

PL

Resepti

Felimazole Vet. 2.5 mg tabletti, päällystetty SPC 2019-03-07

PL

Resepti

Felimazole Vet. 5 mg tabletti, päällystetty SPC 2019-03-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Felisecto Plus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fenoflox vet 100 mg/ml injektioneste, liuos SPC 2015-10-27

PL

Resepti

Fenoflox vet 50 mg/ml injektioneste, liuos SPC 2015-10-27

PL

Itsehoito

Ferglep vet 200 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2016-11-03.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fevaxyn Pentofel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ficoxil 227 mg purutabletti SPC 2021-06-04

PL

Resepti

Ficoxil 57 mg purutabletti SPC 2021-06-04

PL

Resepti

Filavac VHD K C+V injektioneste, suspensio SPC 2020-10-20.docx

PL

Resepti

Finadyne vet 50 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-07-05

PL

Resepti

Finadyne vet. 50 mg-ml kertavaleluliuos SPC 2019-05-07.doc

PL

Resepti

Finilac vet 50 mikrog-ml oraaliliuos SPC 2021-04-02

PL

Itsehoito

Fipralone vet. 134 mg paikallisvaleluliuos SPC 2018-04-25

PL

Itsehoito

Fipralone vet. 268 mg paikallisvaleluliuos SPC 2018-04-25

PL

Itsehoito

Fipralone vet. 402 mg paikallisvaleluliuos SPC 2018-04-25

PL

Itsehoito

Fipralone vet. 50 mg paikallisvaleluliuos SPC 2018-04-25

PL

Itsehoito

Fipralone vet. 67 mg paikallisvaleluliuos SPC 2018-04-25

PL

Resepti

Firodyl vet 250 mg purutabletti SPC 2020-09-10.docx

PL

Resepti

Firodyl vet 62,5 mg purutabletti SPC 2021-06-01.docx

PL

Itsehoito

Flevox vet 134 mg paikallisvaleluliuos SPC 2016-04-08.doc

PL

Itsehoito

Flevox vet 268 mg paikallisvaleluliuos SPC 2016-04-08.doc

PL

Itsehoito

Flevox vet 402 mg paikallisvaleluliuos SPC 2016-04-08.doc

PL

Itsehoito

Flevox vet 50 mg paikallisvaleluliuos SPC 2016-04-08.doc

PL

Itsehoito

Flevox vet 67 mg paikallisvaleluliuos SPC 2016-04-08.doc

PL

Resepti

Flimabend vet 100 mg-g suspensio juomaveteen sekoitettavaksi SPC 2018-01-15

PL

Resepti

Florselect vet. 300 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2012-11-28

PL

Resepti

Floxabactin vet 15 mg tabletti SPC 2015-10-19

  1  2  3  |  Seuraavat 30   >