Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet

Kohde-eläinlaji

Varoaika

Käyttäjäturvallisuus


Eläinlääkkeiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenvetoon (SPC) on kiteytetty eläinlääkkeen käytön kannalta keskeiset tiedot lääkkeen ominaisuuksista. Valmisteyhteenveto on suunnattu eläinlääkärille ja voi siten sisältää terminologiaa, joka edellyttää eläinlääketieteellistä asiantuntemusta. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: f


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 65
  1  2  3  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fatrovax RHD - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Febrivac 3-Plus injektioneste, suspensio SPC 2017-10-10

PL

Resepti

Felimazole Vet. 1,25 mg tabletti, päällystetty SPC 2022-02-02

PL

Resepti

Felimazole Vet. 2,5 mg tabletti, päällystetty SPC 2022-02-02

PL

Resepti

Felimazole Vet. 5 mg tabletti, päällystetty SPC 2022-05-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Felisecto Plus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Felithyrol Vet 5 mg-ml oraaliliuos SPC 2024-01-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Felpreva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fencovis RCE vet injektioneste, suspensio SPC 2022-09-23

PL

Resepti

Fenoflox vet 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-02-08

PL

Resepti

Fenoflox vet 50 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-02-08

PL

Resepti

Ferglep vet 200 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-10-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fevaxyn Pentofel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ficoxil 227 mg purutabletti SPC 2023-07-07

PL

Resepti

Ficoxil 57 mg purutabletti SPC 2023-07-07

PL

Resepti

Filavac VHD K C+V injektioneste, suspensio SPC 2020-10-20.docx

PL

Resepti

Finadyne vet 50 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-12-30

PL

Resepti

Finilac vet 50 mikrog-ml oraaliliuos SPC 2022-03-14

PL

Resepti

Fipralone vet. 134 mg paikallisvaleluliuos SPC 2021-10-07

PL

Resepti

Fipralone vet. 268 mg paikallisvaleluliuos SPC 2021-10-07

PL

Resepti

Fipralone vet. 402 mg paikallisvaleluliuos SPC 2021-10-07

PL

Resepti

Fipralone vet. 50 mg paikallisvaleluliuos SPC 2021-10-07

PL

Resepti

Fipralone vet. 67 mg paikallisvaleluliuos SPC 2021-10-07

PL

Resepti

Firodyl vet 250 mg purutabletti SPC 2023-06-27.docx

PL

Resepti

Firodyl vet 62,5 mg purutabletti SPC 2021-06-01

PL

Resepti

Florselect vet. 300 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2024-03-28.docx Uusi

PL

Resepti

Floxabactin vet 15 mg tabletti SPC 2022-02-25

PL

Resepti

Floxabactin vet 150 mg tabletti SPC 2022-03-04

PL

Resepti

Floxabactin vet 50 mg tabletti SPC 2022-03-04

PL

Itsehoito

Flubenol vet 44 mg-ml oraalipasta SPC 2022-02-01

  1  2  3  |  Seuraavat 30   >