Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet

Kohde-eläinlaji

Varoaika

Käyttäjäturvallisuus


Eläinlääkkeiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenvetoon (SPC) on kiteytetty eläinlääkkeen käytön kannalta keskeiset tiedot lääkkeen ominaisuuksista. Valmisteyhteenveto on suunnattu eläinlääkärille ja voi siten sisältää terminologiaa, joka edellyttää eläinlääketieteellistä asiantuntemusta. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.Valmisteyhteenvedot 61 - 77 kokonaismäärästä 77
Edelliset 30    |  1  2  3   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Eutabarb vet. 400 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2018-10-10.doc

PL

Resepti

Euthanimal vet 200 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2017-12-04.docx

PL

Resepti

Euthanimal vet 400 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2017-11-30.docx

PL

Resepti

Euthasol vet 400 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2016-10-18

PL

Resepti

Euthoxin vet 500 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-08-28.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evalon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evant - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evicto - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Exoflox vet. 25 mg-ml konsentraatti oraaliliuosta varten SPC 2021-03-12

PL

Itsehoito

Exproline vet 134 mg paikallisvaleluliuos koirille SPC 2016-11-14

PL

Itsehoito

Exproline vet 2.5 mg-ml sumute iholle, liuos SPC 2019-02-21

PL

Itsehoito

Exproline vet 268 mg paikallisvaleluliuos koirille SPC 2016-11-14

PL

Itsehoito

Exproline vet 402 mg paikallisvaleluliuos koirille SPC 2016-11-14

PL

Itsehoito

Exproline vet 50 mg paikallisvaleluliuos SPC 2021-03-16

PL

Itsehoito

Exproline vet 67 mg paikallisvaleluliuos SPC 2021-03-16

PL

Itsehoito

Exspot vet 715 mg/ml paikallisvaleluliuos SPC 2014-03-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Exzolt - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3