Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet

Kohde-eläinlaji

Varoaika

Käyttäjäturvallisuus


Eläinlääkkeiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenvetoon (SPC) on kiteytetty eläinlääkkeen käytön kannalta keskeiset tiedot lääkkeen ominaisuuksista. Valmisteyhteenveto on suunnattu eläinlääkärille ja voi siten sisältää terminologiaa, joka edellyttää eläinlääketieteellistä asiantuntemusta. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: a


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 65
  1  2  3  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Accupro 5 mg, 10 mg ja 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-14

PL

Resepti

Adaxio vet 20 mg-ml + 20 mg-ml shampoo SPC 2021-09-27

PL

Resepti

Adequanin vet 250 mg/ml injektioneste, liuos SPC 2014-12-08

PL

Resepti

Adequanin vet. 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2024-05-02 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
AdTab - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Advocate - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aivlosin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Alamycin LA vet injektioneste, liuos SPC 2022-08-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alcort - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Alfaxan 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-12-19

PL

Resepti

Alfaxan Multidose 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-12-19

PL

Resepti

Alizin 30 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-03-17

PL

Resepti

Alomide 1 mg_ml silmätipat, liuos PL 2020-09-22

PL

Resepti

ALPHA JECT 3000 injektioneste, emulsio SPC 2022-01-04

PL

Resepti

Altresyn 4 mg-ml oraaliliuos SPC 2021-09-27

PL

Resepti

Alvegesic vet. 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-09-14

PL

Resepti

Alzane vet 5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2015-05-28.doc

PL

Resepti

Amdocyl 697 mg-g jauhe SPC 2023-10-30

PL

Resepti

Amodip 1,25 purutabletti SPC 2021-09-28

PL

Resepti

Amovet vet 150 mg-ml injektioneste, suspensio SPC 2016-10-17

PL

Resepti

Amovet vet 50 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2021-09-17

PL

Resepti

Amoxibactin vet 250 mg tabletti SPC 2020-09-01

PL

Resepti

Amoxibactin vet 50 mg tabletti SPC 2020-09-01

PL

Resepti

Amoxibactin vet 500 mg tabletti SPC 2020-09-01

PL

Resepti

Amoxival vet 200 mg tabletti SPC 2021-10-05

PL

Resepti

Amoxival vet 400mg tabletti SPC 2021-10-05

PL

Resepti

Ampiclox vet intramammaarisuspensio SPC 2024-02-12

PL

Resepti

Ampivet vet 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 99-11-15

PL

Resepti

Anaestamine 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-02-22

PL

Resepti

Ancesol 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-02-06

  1  2  3  |  Seuraavat 30   >