Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet

Kohde-eläinlaji

Varoaika

Käyttäjäturvallisuus


Eläinlääkkeiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenvetoon (SPC) on kiteytetty eläinlääkkeen käytön kannalta keskeiset tiedot lääkkeen ominaisuuksista. Valmisteyhteenveto on suunnattu eläinlääkärille ja voi siten sisältää terminologiaa, joka edellyttää eläinlääketieteellistä asiantuntemusta. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: o


Valmisteyhteenvedot 1 - 21 kokonaismäärästä 21
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Oftaquix 5 mg_ml silmätipat,liuos SPC 2020-10-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Oncept IL-2 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Onsior - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ophtaclin vet 10 mg-g silmävoide SPC 2022-09-09

PL

Resepti

Optimmune vet 2 mg-g silmävoide SPC 2023-09-12

PL

Resepti

Orbenin retard vet 500 mg intramammaarisuspensio SPC 2023-09-06

PL

Resepti

Orbeseal 2,6 g intramammaarisuspensio SPC 2023-05-04

PL

Resepti

Orimycin vet 200 mg-g jauhe SPC 2021-05-11

PL

Resepti

Oriprim vet jauhe SPC 2021-05-07

PL

Resepti

Osphos 51 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-03-25

PL

Resepti

Osteopen vet 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-06-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Osurnia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Otimectin vet 1 mg-ml korvageeli SPC 2013-11-04

PL

Resepti

Otisur vet 23,0 mg-ml + 5,0 mg-ml + 5500 IU-ml korvatipat, suspensio SPC 2023-01-10

PL

Resepti

Otomax vet korvatipat, suspensio SPC 2021-12-08

PL

Resepti

Ovareline 50 mikrog-ml injektioneste, liuos SPC 2019-07-16.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
OvuGel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Oxmax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Oxybee - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Oxycontin Depot 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg depottabletti SPC 2020-09-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Oxyglobin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi